główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1471. Data: 2018-01-22 09:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadanie pod nazwą ?Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko w roku 2017? - informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1472. Data: 2018-01-19 11:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1473. Data: 2018-01-19 11:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1474. Data: 2018-01-19 11:39
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Wykonanie: Kamil Piekarski
1475. Data: 2018-01-18 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1476. Data: 2018-01-18 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1477. Data: 2018-01-18 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1478. Data: 2018-01-18 11:07
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1479. Data: 2018-01-18 11:06
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1480. Data: 2018-01-18 08:37
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1481. Data: 2018-01-18 08:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2006-2010
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1482. Data: 2018-01-18 08:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2010-2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1483. Data: 2018-01-18 08:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1484. Data: 2018-01-18 08:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana Przewodniczącego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1485. Data: 2018-01-17 18:04
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1486. Data: 2018-01-17 18:00
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1487. Data: 2018-01-17 17:58
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja funkcji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1488. Data: 2018-01-17 16:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiany funkcyjne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1489. Data: 2018-01-17 15:19
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych odnośnie Przewodniczącego Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1490. Data: 2018-01-15 14:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1491. Data: 2018-01-15 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1492. Data: 2018-01-15 14:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1493. Data: 2018-01-15 14:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1494. Data: 2018-01-12 07:43
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1495. Data: 2018-01-12 07:42
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 4 stycznia 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1496. Data: 2018-01-11 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1497. Data: 2018-01-11 13:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie odwołania radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1498. Data: 2018-01-11 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (17 stycznia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1499. Data: 2018-01-11 13:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1500. Data: 2018-01-11 13:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek