główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1351. Data: 2018-03-26 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mokrsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1352. Data: 2018-03-26 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których Gmina Mokrsko jest organem prowadzącym.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1353. Data: 2018-03-26 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1354. Data: 2018-03-26 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1355. Data: 2018-03-23 15:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji XLIII Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1356. Data: 2018-03-23 15:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1357. Data: 2018-03-21 13:45
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1358. Data: 2018-03-21 13:44
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1359. Data: 2018-03-20 14:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: W dniu 30 marca 2018 roku Urząd Gminy Mokrsko będzie nieczynny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1360. Data: 2018-03-20 12:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1361. Data: 2018-03-19 15:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4510E w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
1362. Data: 2018-03-19 15:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu przebudowy drogi powiatowej nr 4510E w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
1363. Data: 2018-03-16 14:35
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/96/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1364. Data: 2018-03-16 14:34
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2017 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/96/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2016 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1365. Data: 2018-03-16 13:09
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Absolutorium dla Wójta Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za wykonanie budżetu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1366. Data: 2018-03-16 13:09
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Absolutorium dla Wójta Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za wykonanie budżetu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1367. Data: 2018-03-16 12:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Absolutorium dla Wójta Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za wykonanie budżetu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1368. Data: 2018-03-16 12:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Absolutorium dla Wójta Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za wykonanie budżetu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1369. Data: 2018-03-16 09:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1370. Data: 2018-03-16 07:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Ożarowie.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1371. Data: 2018-03-16 07:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY w Ożarowie.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1372. Data: 2018-03-14 10:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dla mieszkańców i podatników z terenu Sołectwa Jasna Góra
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1373. Data: 2018-03-14 09:35
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi i gminy Mokrsko, na dzień 14.03.2018 r
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1374. Data: 2018-03-14 09:34
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na terenie wsi i gminy Mokrsko, na dzień 14.03.2018 r
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1375. Data: 2018-03-09 14:40
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1376. Data: 2018-03-09 14:40
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1377. Data: 2018-03-09 14:38
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Rb-UZ
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-UZ za 2017 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1378. Data: 2018-03-09 14:37
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Rb-UZ
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-UZ za 2017 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1379. Data: 2018-03-09 14:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-ST za 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1380. Data: 2018-03-09 14:32
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-ST za 2017 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski