główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1261. Data: 2018-09-04 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1262. Data: 2018-09-04 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Mokrsko oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1263. Data: 2018-09-04 09:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1264. Data: 2018-09-04 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1265. Data: 2018-09-04 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/284/14 w sprawie uchwalenia Statutu Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1266. Data: 2018-09-04 09:03
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1267. Data: 2018-09-04 08:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1268. Data: 2018-09-04 08:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1269. Data: 2018-09-04 08:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1270. Data: 2018-09-03 15:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1271. Data: 2018-09-03 15:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1272. Data: 2018-09-03 15:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLVIII sesję Rady Gminy Mokrsko (7 września 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1273. Data: 2018-09-03 15:56
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1274. Data: 2018-09-03 15:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1275. Data: 2018-08-30 16:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1276. Data: 2018-08-30 16:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1277. Data: 2018-08-30 11:04
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1278. Data: 2018-08-30 11:03
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1279. Data: 2018-08-29 14:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1280. Data: 2018-08-29 14:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1281. Data: 2018-08-23 07:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1282. Data: 2018-08-23 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1283. Data: 2018-08-23 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1284. Data: 2018-08-22 09:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1285. Data: 2018-08-20 12:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1286. Data: 2018-08-17 09:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Kamil Piekarski
1287. Data: 2018-08-17 09:31
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Kamil Piekarski
1288. Data: 2018-08-16 09:00
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1289. Data: 2018-08-14 14:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1290. Data: 2018-08-14 14:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski