główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1231. Data: 2018-01-24 12:13
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do komisji konkursowej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1232. Data: 2018-01-23 14:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1233. Data: 2018-01-23 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1234. Data: 2018-01-23 14:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1235. Data: 2018-01-23 14:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 stycznia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2018-2029.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1236. Data: 2018-01-23 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 stycznia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1237. Data: 2018-01-23 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLI sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLI sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1238. Data: 2018-01-23 14:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1239. Data: 2018-01-22 09:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie pod nazwą "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko w roku 2017" - informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1240. Data: 2018-01-22 09:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zadanie pod nazwą ?Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko w roku 2017" - informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1241. Data: 2018-01-22 09:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zadanie pod nazwą ?Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko w roku 2017? - informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1242. Data: 2018-01-19 11:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1243. Data: 2018-01-19 11:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1244. Data: 2018-01-19 11:39
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2017 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 1.700.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek
Wykonanie: Kamil Piekarski
1245. Data: 2018-01-18 11:23
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1246. Data: 2018-01-18 11:22
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1247. Data: 2018-01-18 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2018 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1248. Data: 2018-01-18 11:07
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1249. Data: 2018-01-18 11:06
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1250. Data: 2018-01-18 08:37
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1251. Data: 2018-01-18 08:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2006-2010
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1252. Data: 2018-01-18 08:34
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2010-2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1253. Data: 2018-01-18 08:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1254. Data: 2018-01-18 08:32
Dział: Organy » Rada Gminy » Przewodniczący Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana Przewodniczącego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1255. Data: 2018-01-17 18:04
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1256. Data: 2018-01-17 18:00
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1257. Data: 2018-01-17 17:58
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja funkcji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1258. Data: 2018-01-17 16:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiany funkcyjne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1259. Data: 2018-01-17 15:19
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych odnośnie Przewodniczącego Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1260. Data: 2018-01-15 14:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski