główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1201. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1202. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1203. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1204. Data: 2018-06-22 13:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1205. Data: 2018-06-22 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1206. Data: 2018-06-22 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1207. Data: 2018-06-22 13:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1208. Data: 2018-06-22 13:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Susza 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1209. Data: 2018-06-14 20:34
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1210. Data: 2018-06-14 20:33
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY MOKRSKO z dnia 14 czerwca 2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mokrsko wraz z prognoza oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1211. Data: 2018-06-14 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1212. Data: 2018-06-12 10:42
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja składu Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1213. Data: 2018-06-12 09:55
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1214. Data: 2018-06-11 14:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1215. Data: 2018-06-11 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1216. Data: 2018-06-11 13:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1217. Data: 2018-06-08 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na działalność Wójt Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1218. Data: 2018-06-08 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVI/264/10 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1219. Data: 2018-06-08 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Szkoły Podstawowej w Chotowie na uchwałę Nr XLV/233/18 Rady Gminy Mokrsko z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1220. Data: 2018-06-08 15:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie nieudzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1221. Data: 2018-06-08 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1222. Data: 2018-06-08 15:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwała na XLVII sesję Rady Gminy Mokrsko (11 czerwca 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1223. Data: 2018-06-06 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1224. Data: 2018-06-06 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1225. Data: 2018-06-06 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1226. Data: 2018-06-06 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1227. Data: 2018-06-06 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1228. Data: 2018-06-06 12:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLVII sesji Rady Gminy Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLVII sesji Rady Gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1229. Data: 2018-06-06 12:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1230. Data: 2018-06-01 11:51
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminna Biblioteka Publiczna w Mokrsku » Kierownictwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski