główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1141. Data: 2018-07-19 14:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1142. Data: 2018-07-19 14:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1143. Data: 2018-07-19 14:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za II kw 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1144. Data: 2018-07-19 14:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za II kw 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1145. Data: 2018-07-17 13:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1146. Data: 2018-07-16 07:48
Dział: Gospodarka komunalna » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków » Taryfy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków terenie Gminy Mokrsko czerwiec 2018 - czerwiec 2021
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1147. Data: 2018-07-13 15:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe D. Chwalińskiego za 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1148. Data: 2018-07-12 14:08
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1149. Data: 2018-07-12 14:07
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1150. Data: 2018-07-12 14:05
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1151. Data: 2018-07-12 14:01
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1152. Data: 2018-07-12 14:00
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1153. Data: 2018-07-11 13:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1154. Data: 2018-07-11 13:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1155. Data: 2018-07-10 14:00
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1156. Data: 2018-07-10 13:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1157. Data: 2018-07-10 13:55
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1158. Data: 2018-07-10 13:18
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1159. Data: 2018-07-10 13:17
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1160. Data: 2018-07-09 11:19
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1161. Data: 2018-07-09 11:19
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1162. Data: 2018-07-05 15:19
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja konsultacji z mieszkańcami.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1163. Data: 2018-07-05 15:15
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja konsultacji.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1164. Data: 2018-07-05 15:10
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do konsultacji z mieszkańcami.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1165. Data: 2018-07-05 15:06
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie konsultacji z mieszkańcami gminy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1166. Data: 2018-07-05 15:05
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1167. Data: 2018-07-05 15:04
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1168. Data: 2018-07-05 15:03
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1169. Data: 2018-07-04 12:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Wydmuch Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Wydmuch.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe I. Wydmuch za 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1170. Data: 2018-07-04 12:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe Z. Bila za 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek