główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1111. Data: 2018-04-13 15:33
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2018.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1112. Data: 2018-04-13 15:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1113. Data: 2018-04-13 15:22
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku za rok 2017.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1114. Data: 2018-04-13 14:44
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Chotowie.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1115. Data: 2018-04-13 13:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLV sesję Rady Gminy Mokrsko (20 kwietnia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1116. Data: 2018-04-13 13:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji
Wykonanie: Anna Wiktorek
1117. Data: 2018-04-13 13:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1118. Data: 2018-04-10 14:05
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2018 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwala Nr IV/ 58 /2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1119. Data: 2018-04-10 14:02
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2018 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwala Nr IV/ 58 /2018 z dnia 5 kwietnia 2018 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2017 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1120. Data: 2018-04-06 14:17
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117064E w miejscowości Komorniki
Wykonanie: Kamil Piekarski
1121. Data: 2018-04-05 14:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Usuwanie azbestu - informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1122. Data: 2018-04-05 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Usuwanie azbestu- informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1123. Data: 2018-04-05 13:26
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1124. Data: 2018-04-05 13:25
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1125. Data: 2018-04-05 13:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1126. Data: 2018-04-05 12:12
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rewizyjna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komisja kadencji 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych dotyczących składu Komisji Rewizyjnej
Wykonanie: Anna Wiktorek
1127. Data: 2018-03-29 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Strategia rozwoju
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Raporty z realizacji Strategii Rozwoju Gminy Mokrsko na lata 2015-2022
Wykonanie: Kamil Piekarski
1128. Data: 2018-03-27 15:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1129. Data: 2018-03-27 15:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1130. Data: 2018-03-26 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia ?Programu przebudowy i modernizacji dróg gminnych w Gminie Mokrsko w latach 2018-2029?.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1131. Data: 2018-03-26 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy finansowej osobom fizycznym i prawnym w ramach realizacji przedsięwzięcia polegającego na demontażu, transporcie i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Mokrsko w 2018 roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1132. Data: 2018-03-26 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mokrsko na stałe obwody głosowania.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1133. Data: 2018-03-26 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie podziału Gminy Mokrsko na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1134. Data: 2018-03-26 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkól podstawowych, dla których Gmina Mokrsko jest organem prowadzącym.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1135. Data: 2018-03-26 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach oraz oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1136. Data: 2018-03-26 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLIII sesję Rady Gminy Mokrsko (28 marca 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1137. Data: 2018-03-23 15:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o sesji XLIII Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1138. Data: 2018-03-23 15:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1139. Data: 2018-03-21 13:45
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1140. Data: 2018-03-21 13:44
Dział: Ochrona środowiska » Obwieszczenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 16 marca 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski