główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1111. Data: 2018-08-01 14:45
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1112. Data: 2018-08-01 14:30
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do konsultacji z mieszkańcami.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1113. Data: 2018-08-01 09:49
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja ogólna o punkcie konsultacyjnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1114. Data: 2018-07-31 15:09
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
1115. Data: 2018-07-31 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
1116. Data: 2018-07-31 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
1117. Data: 2018-07-31 10:54
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1118. Data: 2018-07-31 10:53
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1119. Data: 2018-07-30 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1120. Data: 2018-07-30 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1121. Data: 2018-07-30 10:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1122. Data: 2018-07-30 10:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1123. Data: 2018-07-27 14:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1124. Data: 2018-07-27 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1125. Data: 2018-07-27 14:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1126. Data: 2018-07-27 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1127. Data: 2018-07-27 14:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1128. Data: 2018-07-27 13:31
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie ponownych konsultacji z mieszkańcami nt. zmian w statutach sołectw.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1129. Data: 2018-07-27 13:29
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1130. Data: 2018-07-26 09:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1131. Data: 2018-07-26 09:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1132. Data: 2018-07-25 12:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1133. Data: 2018-07-25 12:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1134. Data: 2018-07-20 14:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1135. Data: 2018-07-20 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1136. Data: 2018-07-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1137. Data: 2018-07-19 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1138. Data: 2018-07-19 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1139. Data: 2018-07-19 14:51
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1140. Data: 2018-07-19 14:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski