główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1111. Data: 2019-07-02 13:17
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr IX kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1112. Data: 2019-07-02 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr VIII kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1113. Data: 2019-07-01 11:21
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1114. Data: 2019-07-01 11:17
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1115. Data: 2019-07-01 11:17
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki naboru kandydatów na stanowisko ds. drogownictwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1116. Data: 2019-07-01 07:21
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1117. Data: 2019-07-01 07:17
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1118. Data: 2019-06-27 13:28
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IX Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1119. Data: 2019-06-27 13:27
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: IX Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1120. Data: 2019-06-25 09:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1121. Data: 2019-06-25 09:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1122. Data: 2019-06-24 10:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przerwa w dostawie wody
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1123. Data: 2019-06-19 14:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1124. Data: 2019-06-19 13:18
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1125. Data: 2019-06-19 13:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1126. Data: 2019-06-19 12:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1127. Data: 2019-06-19 12:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1128. Data: 2019-06-19 12:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Obszar zapowietrzony chorobą zakaźną zwierząt - zgnilcem amerykańskim pszczół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1129. Data: 2019-06-19 11:04
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1130. Data: 2019-06-19 11:02
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1131. Data: 2019-06-19 11:00
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1132. Data: 2019-06-19 10:43
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1133. Data: 2019-06-18 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół i Przedszkola w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1134. Data: 2019-06-18 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży pobierającej naukę na terenie Gminy Mokrsko bez względu na miejsce zamieszkania, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1135. Data: 2019-06-18 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1136. Data: 2019-06-18 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1137. Data: 2019-06-18 14:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mokrsko za 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1138. Data: 2019-06-18 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1139. Data: 2019-06-18 14:45
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1140. Data: 2019-06-18 13:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na IX sesję Rady Gminy Mokrsko (27 czerwca 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek