główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1081. Data: 2019-06-12 07:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Jak przygotować się na upał
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1082. Data: 2019-06-10 14:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1083. Data: 2019-06-10 14:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1084. Data: 2019-06-10 14:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1085. Data: 2019-06-10 14:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium Gminy Mokrsko dla uzdolnionych uczniów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1086. Data: 2019-06-10 09:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zalecenia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wieluniu dotyczące upałów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1087. Data: 2019-06-06 14:34
Dział: Bezpłatne porady prawne » Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc prawna oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1088. Data: 2019-06-06 13:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1089. Data: 2019-06-06 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozporządzenie nr 3/2019 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1090. Data: 2019-06-06 11:26
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2018 - 2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1091. Data: 2019-06-06 11:23
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Prawa i Porządku Publicznego
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2018 - 2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1092. Data: 2019-06-06 11:19
Dział: Organy » Komisje Rady » Komisja Rozwoju Gospodarczego, Finansów, Rolnictwa, Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Środowiska
Opis zmian: dodanie artykułu: Komisja kadencji 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1093. Data: 2019-06-05 14:53
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1094. Data: 2019-06-05 14:52
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1095. Data: 2019-06-03 13:10
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1096. Data: 2019-06-03 10:38
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I/71/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2019 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1097. Data: 2019-06-03 10:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr I/71/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2019 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1098. Data: 2019-06-03 10:27
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr I/71/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 31 maja 2019 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1099. Data: 2019-05-31 14:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa Domu Ludowo-Strażackiego w Ożarowie na potrzeby Domu Kultury - II postępowanie
Wykonanie: Kamil Piekarski
1100. Data: 2019-05-30 14:47
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1101. Data: 2019-05-30 12:57
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Zaremba Ewa - Wiceprzewodnicząca
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Ewa Zaremba - Wiceprzewodnicząca Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej E. Zaremba za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1102. Data: 2019-05-30 12:56
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Wyrembak Elżbieta Zdzisława
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Zdzisława Wyrembak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej E. Z. Wyrembak za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1103. Data: 2019-05-30 12:54
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Wyrembak Elżbieta Józefa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Elżbieta Józefa Wyrembak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej E. J. Wyrembak za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1104. Data: 2019-05-30 12:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Szkudlarek Zbigniew
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Szkudlarek .
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnego Z. Szkudlarka za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1105. Data: 2019-05-30 12:52
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Sokół Judyta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Judyta Sokół.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej J. Sokół za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1106. Data: 2019-05-30 12:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Siudy Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Siudy.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej G. Siudy za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1107. Data: 2019-05-30 12:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Sawer Eugeniusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Eugeniusz Sawer.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnego E. Sawra za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1108. Data: 2019-05-30 12:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Papina Tadeusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tadeusz Papina.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnego T. Papiny za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1109. Data: 2019-05-30 12:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Kryściak Tomasz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Tomasz Kryściak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnego T. Kryściaka za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1110. Data: 2019-05-30 12:45
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Juszczak Jolanta
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Jolanta Juszczak.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe radnej J. Juszczak za 2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek