główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1081. Data: 2018-09-03 15:55
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja nt. najbliższej sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1082. Data: 2018-08-30 16:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1083. Data: 2018-08-30 16:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLVIII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1084. Data: 2018-08-30 11:04
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1085. Data: 2018-08-30 11:03
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz stanu mienia komunalnego
Opis zmian: dodanie artykułu: Wykaz nieruchomości na terenie wsi Ożarów, gmina Mokrsko przeznaczonych do wydzierżawienia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1086. Data: 2018-08-29 14:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1087. Data: 2018-08-29 14:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: OBWIESZCZENIE (zawiadomienie) o zebranych materiałach i dokumentach przed wydaniem decyzji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1088. Data: 2018-08-23 07:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1089. Data: 2018-08-23 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1090. Data: 2018-08-23 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Udostępnienie projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1091. Data: 2018-08-22 09:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1092. Data: 2018-08-20 12:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1093. Data: 2018-08-17 09:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Kamil Piekarski
1094. Data: 2018-08-17 09:31
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
Wykonanie: Kamil Piekarski
1095. Data: 2018-08-16 09:00
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
1096. Data: 2018-08-14 14:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1097. Data: 2018-08-14 14:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1098. Data: 2018-08-14 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1099. Data: 2018-08-14 14:51
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1100. Data: 2018-08-14 14:35
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
1101. Data: 2018-08-10 12:02
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
1102. Data: 2018-08-08 15:06
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
1103. Data: 2018-08-08 14:22
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1104. Data: 2018-08-07 11:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1105. Data: 2018-08-07 11:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1106. Data: 2018-08-03 14:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1107. Data: 2018-08-03 14:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1108. Data: 2018-08-03 14:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1109. Data: 2018-08-02 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1110. Data: 2018-08-02 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski