główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1051. Data: 2019-01-29 07:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1052. Data: 2019-01-29 07:33
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: IV Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018-2023, 29 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1053. Data: 2019-01-29 07:29
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: IV Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018-2023, 29 stycznia 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1054. Data: 2019-01-25 13:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych gminy Mokrsko, za uczestnictwo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1055. Data: 2019-01-25 13:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mokrsko na rok 2019.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1056. Data: 2019-01-25 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2019-2030.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1057. Data: 2019-01-25 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1058. Data: 2019-01-25 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1059. Data: 2019-01-25 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1060. Data: 2019-01-25 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o IV sesji RG Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1061. Data: 2019-01-25 11:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1062. Data: 2019-01-25 11:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1063. Data: 2019-01-25 11:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1064. Data: 2019-01-25 11:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1065. Data: 2019-01-24 12:18
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1066. Data: 2019-01-24 12:17
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1067. Data: 2019-01-24 12:16
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1068. Data: 2019-01-24 12:15
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1069. Data: 2019-01-24 12:13
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1070. Data: 2019-01-24 12:10
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1071. Data: 2019-01-24 12:01
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i sposobie udostępniania informacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1072. Data: 2019-01-24 11:59
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i sposobie udostępniania informacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1073. Data: 2019-01-23 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1074. Data: 2019-01-23 12:05
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja o jakości wody pitnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1075. Data: 2019-01-23 09:16
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1076. Data: 2019-01-23 09:14
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1077. Data: 2019-01-23 09:14
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1078. Data: 2019-01-23 09:12
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1079. Data: 2019-01-23 08:55
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
1080. Data: 2019-01-23 08:54
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski