główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1021. Data: 2019-02-04 11:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie ofert
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1022. Data: 2019-02-04 10:06
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Maślanka Halina - Przewodnicząca
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Halina Maślanka - Przewodnicząca Rady Gnminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
1023. Data: 2019-02-04 10:00
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2018-2023 » Maślanka Halina - Przewodnicząca
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1024. Data: 2019-02-01 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1025. Data: 2019-02-01 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór umowy.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1026. Data: 2019-02-01 11:45
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oferty zadania publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1027. Data: 2019-02-01 11:39
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie konkursu na kulturę fizyczną na 2019 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1028. Data: 2019-02-01 11:32
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1029. Data: 2019-02-01 07:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Do wynajęcia lokal użytkowy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1030. Data: 2019-01-31 14:38
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
1031. Data: 2019-01-31 13:42
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1032. Data: 2019-01-31 13:42
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1033. Data: 2019-01-31 13:40
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1034. Data: 2019-01-31 13:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1035. Data: 2019-01-31 13:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1036. Data: 2019-01-31 13:38
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1037. Data: 2019-01-31 13:32
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1038. Data: 2019-01-31 13:31
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1039. Data: 2019-01-31 13:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1040. Data: 2019-01-31 12:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1041. Data: 2019-01-31 12:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Terminy i kryteria rekrutacji do przedszkoli
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1042. Data: 2019-01-31 12:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kryteria rekrutacji do przedszkoli
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1043. Data: 2019-01-31 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2019 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1044. Data: 2019-01-31 11:51
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Harmonogram konkursów ofert » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram otwartych konkursów ofert na 2019 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1045. Data: 2019-01-30 14:54
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół z III sesji Rady Gminy z 27-12-2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1046. Data: 2019-01-29 13:56
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1047. Data: 2019-01-29 13:55
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1048. Data: 2019-01-29 09:21
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1049. Data: 2019-01-29 09:19
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1050. Data: 2019-01-29 08:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski