główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

1021. Data: 2018-07-27 13:29
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1022. Data: 2018-07-26 09:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1023. Data: 2018-07-26 09:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1024. Data: 2018-07-25 12:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1025. Data: 2018-07-25 12:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1026. Data: 2018-07-20 14:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1027. Data: 2018-07-20 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1028. Data: 2018-07-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1029. Data: 2018-07-19 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1030. Data: 2018-07-19 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1031. Data: 2018-07-19 14:51
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1032. Data: 2018-07-19 14:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1033. Data: 2018-07-19 14:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1034. Data: 2018-07-19 14:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1035. Data: 2018-07-19 14:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za II kw 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1036. Data: 2018-07-19 14:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za II kw 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1037. Data: 2018-07-17 13:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
1038. Data: 2018-07-16 07:48
Dział: Gospodarka komunalna » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków » Taryfy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków terenie Gminy Mokrsko czerwiec 2018 - czerwiec 2021
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1039. Data: 2018-07-13 15:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe D. Chwalińskiego za 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1040. Data: 2018-07-12 14:08
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1041. Data: 2018-07-12 14:07
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1042. Data: 2018-07-12 14:05
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1043. Data: 2018-07-12 14:01
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1044. Data: 2018-07-12 14:00
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1045. Data: 2018-07-11 13:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1046. Data: 2018-07-11 13:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1047. Data: 2018-07-10 14:00
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1048. Data: 2018-07-10 13:58
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1049. Data: 2018-07-10 13:55
Dział: Finanse i majątek Gminy » Wieloletnia Prognoza Finansowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wieloletnia Prognoza Finansowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1050. Data: 2018-07-10 13:18
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski