główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

991. Data: 2019-08-28 07:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: X Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
992. Data: 2019-08-27 10:06
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
993. Data: 2019-08-27 10:04
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
994. Data: 2019-08-22 14:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
995. Data: 2019-08-22 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
996. Data: 2019-08-20 17:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
997. Data: 2019-08-20 16:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
998. Data: 2019-08-19 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
Wykonanie: Anna Wiktorek
999. Data: 2019-08-19 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1000. Data: 2019-08-19 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1001. Data: 2019-08-19 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
1002. Data: 2019-08-19 14:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1003. Data: 2019-08-19 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
1004. Data: 2019-08-16 13:57
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
1005. Data: 2019-08-16 13:50
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
1006. Data: 2019-08-13 10:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
1007. Data: 2019-08-08 14:38
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kontakt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GOPS w Mokrsku kontakt
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1008. Data: 2019-08-08 14:37
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kierownictwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1009. Data: 2019-08-08 14:35
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1010. Data: 2019-08-07 08:18
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1011. Data: 2019-08-06 15:16
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
1012. Data: 2019-08-06 15:16
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
1013. Data: 2019-08-01 12:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: W piątek 9 sierpnia 2019 r. Urząd Gminy będzie nieczynny.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1014. Data: 2019-08-01 12:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informujemy, że w piątek 9 sierpnia 2019 r. Urząd Gminy Mokrsko będzie nieczynny. Czynny za to w sobotę 7 września 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1015. Data: 2019-07-31 14:20
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zlecenie zadania z pominięciem konkursu.
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie zamiaru zlecenia realizacji zadania publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
1016. Data: 2019-07-31 14:17
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Tryb małych zleceń - pominięcie procedury konkursu
Opis zmian: dodanie artykułu: Zlecenie zadania z pominięciem konkursu
Wykonanie: Anna Wiktorek
1017. Data: 2019-07-30 15:10
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Analiza stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1018. Data: 2019-07-30 15:09
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Analiza stanu gospodarki odpadami
Opis zmian: dodanie artykułu: Analiza stanu gospodarki odpadami w Gminie Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
1019. Data: 2019-07-26 13:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowe formularze podatkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
1020. Data: 2019-07-25 14:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny - druk i informacje
Wykonanie: Daniel Gołębiowski