główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

961. Data: 2018-07-27 14:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
962. Data: 2018-07-27 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
963. Data: 2018-07-27 14:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
964. Data: 2018-07-27 13:31
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie ponownych konsultacji z mieszkańcami nt. zmian w statutach sołectw.
Wykonanie: Anna Wiktorek
965. Data: 2018-07-27 13:29
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
966. Data: 2018-07-26 09:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
967. Data: 2018-07-26 09:46
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
968. Data: 2018-07-25 12:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
969. Data: 2018-07-25 12:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
970. Data: 2018-07-20 14:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
971. Data: 2018-07-20 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
972. Data: 2018-07-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ankieta dotycząca gospodarki wodnej na posesjach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
973. Data: 2018-07-19 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
974. Data: 2018-07-19 14:52
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
975. Data: 2018-07-19 14:51
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
976. Data: 2018-07-19 14:50
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
977. Data: 2018-07-19 14:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
978. Data: 2018-07-19 14:47
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za II kw. 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
979. Data: 2018-07-19 14:45
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za II kw 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
980. Data: 2018-07-19 14:44
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za II kw 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
981. Data: 2018-07-17 13:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
982. Data: 2018-07-16 07:48
Dział: Gospodarka komunalna » Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków » Taryfy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków terenie Gminy Mokrsko czerwiec 2018 - czerwiec 2021
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
983. Data: 2018-07-13 15:12
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2014-2018 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Dominik Chwaliński.
Dodatkowy opis redaktora: Oświadczenie majątkowe D. Chwalińskiego za 2017 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
984. Data: 2018-07-12 14:08
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
985. Data: 2018-07-12 14:07
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
986. Data: 2018-07-12 14:05
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
987. Data: 2018-07-12 14:01
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na ternie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
988. Data: 2018-07-12 14:00
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
989. Data: 2018-07-11 13:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
990. Data: 2018-07-11 13:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Trening systemu wykrywania i alarmowania
Wykonanie: Daniel Gołębiowski