główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

931. Data: 2018-08-16 09:00
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2018
Wykonanie: Kamil Piekarski
932. Data: 2018-08-14 14:58
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
933. Data: 2018-08-14 14:56
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
934. Data: 2018-08-14 14:54
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
935. Data: 2018-08-14 14:51
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
936. Data: 2018-08-14 14:35
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Kamil Piekarski
937. Data: 2018-08-10 12:02
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
938. Data: 2018-08-08 15:06
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
939. Data: 2018-08-08 14:22
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
940. Data: 2018-08-07 11:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
941. Data: 2018-08-07 11:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
942. Data: 2018-08-03 14:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
943. Data: 2018-08-03 14:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
944. Data: 2018-08-03 14:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
945. Data: 2018-08-02 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
946. Data: 2018-08-02 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana ostrzeżenia meteorologicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
947. Data: 2018-08-01 14:45
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
948. Data: 2018-08-01 14:30
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje ponowne dotyczące zmian w uchwale w sprawie uchwalenia Statutów Sołectw w Gminie Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik do konsultacji z mieszkańcami.
Wykonanie: Anna Wiktorek
949. Data: 2018-08-01 09:49
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja ogólna o punkcie konsultacyjnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
950. Data: 2018-07-31 15:09
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
951. Data: 2018-07-31 15:08
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
952. Data: 2018-07-31 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
953. Data: 2018-07-31 10:54
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
954. Data: 2018-07-31 10:53
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór na stanowisko głównego księgowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
955. Data: 2018-07-30 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
956. Data: 2018-07-30 10:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
957. Data: 2018-07-30 10:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
958. Data: 2018-07-30 10:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
959. Data: 2018-07-27 14:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
960. Data: 2018-07-27 14:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski