główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

901. Data: 2019-10-22 23:53
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej nr 117054E w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
902. Data: 2019-10-17 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2019 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji
Wykonanie: Anna Wiktorek
903. Data: 2019-10-17 10:36
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2018 r..
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja informacji
Wykonanie: Anna Wiktorek
904. Data: 2019-10-16 14:54
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
905. Data: 2019-10-16 14:53
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
906. Data: 2019-10-16 13:07
Dział: Ochrona środowiska » Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr WIE4476 B na działce ewid. 989, obręb Kurów, gmina Wieluń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
907. Data: 2019-10-16 13:04
Dział: Ochrona środowiska » Oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
Opis zmian: dodanie artykułu: Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY nr WIE4476 B na działce ewid. 989, obręb Kurów, gmina Wieluń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
908. Data: 2019-10-16 12:27
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
909. Data: 2019-10-16 12:26
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
910. Data: 2019-10-16 12:25
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
911. Data: 2019-10-16 12:24
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
912. Data: 2019-10-16 12:21
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
913. Data: 2019-10-16 12:15
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
914. Data: 2019-10-16 11:47
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Porady i informacje dla organizacji
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok
Wykonanie: Kamil Piekarski
915. Data: 2019-10-16 07:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
916. Data: 2019-10-12 18:29
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
917. Data: 2019-10-12 18:28
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
918. Data: 2019-10-12 14:24
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
919. Data: 2019-10-12 14:22
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
920. Data: 2019-10-12 12:50
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
921. Data: 2019-10-11 17:01
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
922. Data: 2019-10-11 16:55
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
923. Data: 2019-10-03 09:03
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
924. Data: 2019-10-03 08:55
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
925. Data: 2019-09-27 14:48
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: XI Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
926. Data: 2019-09-25 10:37
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
927. Data: 2019-09-24 09:50
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
928. Data: 2019-09-24 09:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
929. Data: 2019-09-24 08:46
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
930. Data: 2019-09-23 14:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2019 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek