główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2020-07-02 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły i raporty z głosowania z sesji XVIII (28 maja przełożonej na 4 czerwca 2020 r.) kadencja 2018 - 2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
92. Data: 2020-07-02 12:55
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły i raporty z głosowania z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
93. Data: 2020-07-02 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
94. Data: 2020-07-02 12:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
95. Data: 2020-07-02 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
96. Data: 2020-07-02 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
97. Data: 2020-07-02 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
98. Data: 2020-07-02 12:49
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
99. Data: 2020-07-02 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
100. Data: 2020-07-02 12:47
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
101. Data: 2020-07-02 12:38
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły i raporty głosowań z sesji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z sesji nr XIX (30 czerwca 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
102. Data: 2020-07-01 10:51
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Zasady segregacji odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady segregacji odpadów na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
103. Data: 2020-07-01 10:35
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Zasady segregacji odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zasady segregacji odpadów na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
104. Data: 2020-06-30 14:30
Dział: Raport o stanie Gminy » Raport za 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Raport o stanie Gminy Mokrsko za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
105. Data: 2020-06-30 13:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
106. Data: 2020-06-30 13:40
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
107. Data: 2020-06-30 13:16
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
108. Data: 2020-06-30 13:13
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
109. Data: 2020-06-30 11:41
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
110. Data: 2020-06-30 11:40
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
111. Data: 2020-06-30 11:39
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: XIX Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
112. Data: 2020-06-26 20:23
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
113. Data: 2020-06-26 14:47
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
114. Data: 2020-06-26 14:45
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
115. Data: 2020-06-26 10:00
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2020 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na 2020 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
116. Data: 2020-06-26 09:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2020 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2020-2029.
Wykonanie: Anna Wiktorek
117. Data: 2020-06-26 09:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2020 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
118. Data: 2020-06-26 09:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2020 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
Wykonanie: Anna Wiktorek
119. Data: 2020-06-26 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2020 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Wykonanie: Anna Wiktorek
120. Data: 2020-06-26 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XIX sesję Rady Gminy Mokrsko (30 czerwca 2020 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2020 roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek