główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

91. Data: 2019-09-04 10:01
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
92. Data: 2019-09-02 14:58
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
93. Data: 2019-09-02 07:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2019 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/161/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
94. Data: 2019-09-02 07:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2019 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/161/ 2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 28 sierpnia 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
95. Data: 2019-08-29 15:23
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
96. Data: 2019-08-29 07:16
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
97. Data: 2019-08-28 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr X kadencja 201-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
98. Data: 2019-08-28 12:32
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr X kadencja 201-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
99. Data: 2019-08-28 12:31
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr X kadencja 201-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
100. Data: 2019-08-28 12:30
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr X kadencja 201-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
101. Data: 2019-08-28 09:15
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
102. Data: 2019-08-28 07:44
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: X Sesja Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
103. Data: 2019-08-27 10:06
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego 26 maja 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
104. Data: 2019-08-27 10:04
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 13 października 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
105. Data: 2019-08-22 14:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
106. Data: 2019-08-22 14:32
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2019 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka (odcinek PT1-KT1) od 0+000 do 0+715,75 wraz z budową zjazdów
Wykonanie: Kamil Piekarski
107. Data: 2019-08-20 17:00
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
108. Data: 2019-08-20 16:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
109. Data: 2019-08-19 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Mokrsko na rok 2019.
Wykonanie: Anna Wiktorek
110. Data: 2019-08-19 15:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mokrsko oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
111. Data: 2019-08-19 15:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
112. Data: 2019-08-19 15:19
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na sesję nadzwyczajną Rady Gminy Mokrsko (21 sierpnia 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
113. Data: 2019-08-19 14:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
114. Data: 2019-08-19 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
115. Data: 2019-08-16 13:57
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
116. Data: 2019-08-16 13:50
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
117. Data: 2019-08-13 10:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Susza 2019
Wykonanie: Kamil Piekarski
118. Data: 2019-08-08 14:38
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kontakt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GOPS w Mokrsku kontakt
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
119. Data: 2019-08-08 14:37
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kierownictwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
120. Data: 2019-08-08 14:35
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski