główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

841. Data: 2018-12-20 11:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
842. Data: 2018-12-20 11:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich sołectw w Gminie Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
843. Data: 2018-12-20 10:41
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
844. Data: 2018-12-18 11:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
845. Data: 2018-12-17 14:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
846. Data: 2018-12-17 14:28
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
847. Data: 2018-12-17 14:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
848. Data: 2018-12-17 14:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
849. Data: 2018-12-14 15:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
850. Data: 2018-12-14 15:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
851. Data: 2018-12-13 13:37
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje radnych » Interpelacje kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja Nr II 29 listopada 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
852. Data: 2018-12-13 13:18
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje radnych » Interpelacje kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja Nr II 29 listopada 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
853. Data: 2018-12-13 11:10
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2018 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
854. Data: 2018-12-13 11:07
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2018 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
855. Data: 2018-12-10 15:18
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
856. Data: 2018-12-10 15:03
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Udzielenie Zamawiającemu kredytu długoterminowego w walucie polskiej (PLN) w wysokości do 760.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań
Wykonanie: Kamil Piekarski
857. Data: 2018-12-10 15:01
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
858. Data: 2018-12-10 15:01
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
859. Data: 2018-12-10 15:00
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
860. Data: 2018-12-07 13:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Portal IRZplus
Wykonanie: Kamil Piekarski
861. Data: 2018-12-07 13:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Portal IRZplus
Wykonanie: Kamil Piekarski
862. Data: 2018-12-06 14:27
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie z dnia 06.12.2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
863. Data: 2018-12-06 14:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia » Rok 2018
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie z dnia 06.12.2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
864. Data: 2018-12-06 14:24
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
865. Data: 2018-12-06 14:20
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
866. Data: 2018-12-05 14:19
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
867. Data: 2018-12-03 15:03
Dział: Załatwianie Spraw » Petycje
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Petycje do Wójta oraz Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
868. Data: 2018-11-30 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
869. Data: 2018-11-30 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
870. Data: 2018-11-30 09:27
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski