główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

811. Data: 2019-01-08 07:08
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje radnych » Interpelacje kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Interpelacje z Sesji Nr III 27 grudnia 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
812. Data: 2019-01-08 07:07
Dział: Organy » Rada Gminy » Interpelacje radnych » Interpelacje kadencji 2018 - 2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Interpelacje z Sesji Nr II 29 listopada 2018 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
813. Data: 2019-01-04 07:30
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr IV kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
814. Data: 2019-01-03 15:14
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja
Wykonanie: Anna Wiktorek
815. Data: 2019-01-03 11:38
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2018; kadencja 2014-2018.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr L z sesji Rady Gminy z 5-11-2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
816. Data: 2019-01-03 10:43
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przyjmowanie interesantów przez Wójta Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
817. Data: 2019-01-03 08:45
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr II z sesji Rady Gminy z 29-11-2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
818. Data: 2019-01-03 08:44
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół Nr I z sesji Rady Gminy z 22-11-2018 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
819. Data: 2019-01-03 08:29
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z sesji i raporty z głosowań jawnych kadencja 2018-2023 - rok 2019.
Wykonanie: Anna Wiktorek
820. Data: 2018-12-31 14:04
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
821. Data: 2018-12-28 08:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
822. Data: 2018-12-28 08:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Godziny pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
823. Data: 2018-12-27 08:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
824. Data: 2018-12-27 07:36
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: III Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018-2023, 27 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
825. Data: 2018-12-27 07:27
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: dodanie artykułu: III Sesja Rady Gminy Mokrsko kadencji 2018-2023, 27 grudnia 2018 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
826. Data: 2018-12-21 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko..
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
827. Data: 2018-12-21 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o III sesji Rady Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
828. Data: 2018-12-21 08:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
829. Data: 2018-12-21 08:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
830. Data: 2018-12-20 14:49
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2018 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
831. Data: 2018-12-20 14:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
832. Data: 2018-12-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
833. Data: 2018-12-20 14:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie meteorologiczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
834. Data: 2018-12-20 13:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Godziny pracy urzędu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
835. Data: 2018-12-20 11:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XX/113/12 Rady Gminy Mokrsko z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie wyznaczenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie pracy z rodziną.
Wykonanie: Anna Wiktorek
836. Data: 2018-12-20 11:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu".
Wykonanie: Anna Wiktorek
837. Data: 2018-12-20 11:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania ?Posiłek w szkole i w domu? w czasie obowiązywania programu.
Wykonanie: Anna Wiktorek
838. Data: 2018-12-20 11:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego ?Posiłek w szkole i w domu? na lata 2019-2023.
Wykonanie: Anna Wiktorek
839. Data: 2018-12-20 11:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
840. Data: 2018-12-20 11:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na III sesję Rady Gminy Mokrsko (27 grudnia 2018 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej dla właścicieli i użytkowników wieczystych z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału.
Wykonanie: Anna Wiktorek