główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

751. Data: 2019-01-25 13:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2019-2030.
Wykonanie: Anna Wiktorek
752. Data: 2019-01-25 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Mokrsko oraz zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2019 rok.
Wykonanie: Anna Wiktorek
753. Data: 2019-01-25 13:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, formy i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach.
Wykonanie: Anna Wiktorek
754. Data: 2019-01-25 13:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży.
Wykonanie: Anna Wiktorek
755. Data: 2019-01-25 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o IV sesji RG Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
756. Data: 2019-01-25 11:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o IV sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
757. Data: 2019-01-25 11:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
758. Data: 2019-01-25 11:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
759. Data: 2019-01-25 11:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana w harmonogramie zebrań wiejskich na rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
760. Data: 2019-01-24 12:18
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
761. Data: 2019-01-24 12:17
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
762. Data: 2019-01-24 12:16
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
763. Data: 2019-01-24 12:15
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
764. Data: 2019-01-24 12:13
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
765. Data: 2019-01-24 12:10
Dział: Informacje o polowaniach zbiorowych » Terminy oraz miejsca polowań zbiorowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Sezon 2018/2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
766. Data: 2019-01-24 12:01
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i sposobie udostępniania informacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
767. Data: 2019-01-24 11:59
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Ewidencja pobytu na polowaniu indywidualnym
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o miejscu przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym i sposobie udostępniania informacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
768. Data: 2019-01-23 15:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na IV sesję Rady Gminy Mokrsko (29 stycznia 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
769. Data: 2019-01-23 12:05
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja o jakości wody pitnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
770. Data: 2019-01-23 09:16
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
771. Data: 2019-01-23 09:14
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
772. Data: 2019-01-23 09:14
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
773. Data: 2019-01-23 09:12
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
774. Data: 2019-01-23 08:55
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
775. Data: 2019-01-23 08:54
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
776. Data: 2019-01-23 08:52
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
777. Data: 2019-01-23 08:28
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: "Gmina Mokrsko zainspirowana ekologią - program edukacji ekologicznej mieszkańców gminy Mokrsko"
Wykonanie: Kamil Piekarski
778. Data: 2019-01-23 07:32
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja o jakości wody pitnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
779. Data: 2019-01-23 07:16
Dział: Gospodarka komunalna » Informacja o jakości wody pitnej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
780. Data: 2019-01-22 12:06
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o zebraniach sprawozdawczo-wyborczych organów samorządu mieszkańców wsi w Gminie Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Zmiana zarządzenia sprawozdawczo-wyborczego w sołectwach.
Wykonanie: Anna Wiktorek