główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6331. Data: 2011-11-22 11:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2012 
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6332. Data: 2011-11-22 11:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów podatku rolnego w roku 2012 
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6333. Data: 2011-11-22 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6334. Data: 2011-11-22 08:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6335. Data: 2011-11-21 15:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości 
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6336. Data: 2011-11-21 15:05
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości 
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6337. Data: 2011-11-21 15:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości 
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6338. Data: 2011-11-21 15:02
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości 
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6339. Data: 2011-11-21 14:59
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/32/2007 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6340. Data: 2011-11-21 14:58
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/32/2007 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6341. Data: 2011-11-21 14:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6342. Data: 2011-11-21 14:56
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6343. Data: 2011-11-21 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/32/2007 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6344. Data: 2011-11-21 14:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr VIII/32/2007 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6345. Data: 2011-11-16 14:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja dotycząca bibliotek gminnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6346. Data: 2011-11-16 14:40
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja dotycząca bibliotek gminnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6347. Data: 2011-11-16 14:30
Dział: Konsultacje » Konsultacje społeczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017.
Dodatkowy opis redaktora: Zakończenie konsultacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6348. Data: 2011-11-15 12:44
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017 .
Dodatkowy opis redaktora: Zakończenie konsultacji społecznych projektu.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6349. Data: 2011-11-15 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017.
Dodatkowy opis redaktora: koniec konsultacji społecznych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6350. Data: 2011-11-15 12:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne .
Dodatkowy opis redaktora: Koniec konsultacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6351. Data: 2011-11-14 13:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 1.500.000,00 ZŁ Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6352. Data: 2011-11-14 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 1.500.000,00 ZŁ Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6353. Data: 2011-11-14 13:37
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 1.500.000,00 ZŁ Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6354. Data: 2011-11-14 13:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 1.500.000,00 ZŁ Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6355. Data: 2011-11-14 11:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2011 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 1.500.000,00 ZŁ Na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie gminy Mokrsko na 2011r., oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6356. Data: 2011-11-14 09:42
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011 - 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6357. Data: 2011-11-14 09:41
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr XIV/73/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28 października 2011 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Mokrsko na lata 2011 - 2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6358. Data: 2011-11-14 09:36
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/269/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2011 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6359. Data: 2011-11-14 09:24
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/269/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 7 października 2011 r. w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2011 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6360. Data: 2011-11-14 09:21
Dział: Załatwianie Spraw » Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski