główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6331. Data: 2012-11-22 09:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie informacji o porządku sesji
Wykonanie: Anna Wiktorek
6332. Data: 2012-11-22 08:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6333. Data: 2012-11-21 09:06
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku » Kierownictwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Środowiskowego Domy Samopomocy w Mokrsku.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja danych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6334. Data: 2012-11-09 09:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
Dodatkowy opis redaktora: Aktualizacja załącznika
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6335. Data: 2012-11-06 14:53
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2010 - 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6336. Data: 2012-11-06 14:26
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku.
Dodatkowy opis redaktora: Załącznik
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6337. Data: 2012-11-06 14:25
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6338. Data: 2012-11-06 13:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup zestawów komputerowych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6339. Data: 2012-11-06 09:08
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko rok 2012, kadencja 2010 - 2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
6340. Data: 2012-11-06 09:05
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko rok 2012, kadencja 2010 - 2014.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie protokołu Nr XXV/12
Wykonanie: Anna Wiktorek
6341. Data: 2012-11-06 09:04
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2012
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko rok 2012, kadencja 2010 - 2014.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie protokołu Nr XXIV
Wykonanie: Anna Wiktorek
6342. Data: 2012-10-30 14:32
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/232/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mokrsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6343. Data: 2012-10-30 14:31
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/232/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 października 2012 roku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mokrsko informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6344. Data: 2012-10-30 14:25
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu - sprawozdania roczne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2012 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6345. Data: 2012-10-30 14:24
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu - sprawozdania roczne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Mokrsko za I półrocze 2012 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6346. Data: 2012-10-30 14:21
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS od początku roku do 30 września 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6347. Data: 2012-10-30 14:20
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS od początku roku do 30 września 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6348. Data: 2012-10-30 14:19
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N na koniec III kw 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6349. Data: 2012-10-30 14:18
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N na koniec III kw 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6350. Data: 2012-10-22 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa opału - PELLETU do budynków użyteczności publicznej.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6351. Data: 2012-10-22 15:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa opału na sezon grzewczy 2012/2013 dla Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
6352. Data: 2012-10-22 09:43
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały
Wykonanie: Anna Wiktorek
6353. Data: 2012-10-22 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w spr. przystanków
Wykonanie: Anna Wiktorek
6354. Data: 2012-10-22 09:30
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Mokrsko.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projketu uchwały
Wykonanie: Anna Wiktorek
6355. Data: 2012-10-22 09:21
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXVI sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
6356. Data: 2012-10-22 09:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja nt. najbliższej sesji RG
Wykonanie: Anna Wiktorek
6357. Data: 2012-10-22 09:20
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy » Najbliższa sesja
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat najbliższej sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
6358. Data: 2012-10-22 08:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXVI sesji Rady Gminy.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie informacji nt. XXVI sesji RG
Wykonanie: Anna Wiktorek
6359. Data: 2012-10-22 08:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXVI sesji Rady Gminy
Wykonanie: Anna Wiktorek
6360. Data: 2012-10-19 14:51
Dział: Prawo Lokalne » Plany odnowy miejscowości » POM Słupsko
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan Odnowy Miejscowości Słupsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski