główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6301. Data: 2012-08-07 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - ogłoszenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6302. Data: 2012-08-07 13:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowe terminy przyznawania dopłat do paliwa rolniczego w 2012 roku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6303. Data: 2012-08-03 14:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na realizację zadań publiucznych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Zarządzenie Wójta Gminy Mokrsko Nr 34/2012
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6304. Data: 2012-08-03 14:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na realizację zadań publiucznych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: Formularz oferty realizacji zadania publicznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6305. Data: 2012-08-03 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na realizację zadań publiucznych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6306. Data: 2012-08-03 14:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na realizację zadań publiucznych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r..
Dodatkowy opis redaktora: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6307. Data: 2012-08-03 13:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konkurs na realizację zadań publiucznych działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6308. Data: 2012-07-31 09:09
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z na koniec II kw 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6309. Data: 2012-07-31 09:08
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z na koniec II kw 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6310. Data: 2012-07-31 08:55
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6311. Data: 2012-07-31 08:54
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6312. Data: 2012-07-31 08:50
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6313. Data: 2012-07-31 08:49
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6314. Data: 2012-07-31 08:48
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6315. Data: 2012-07-31 08:47
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S od początku roku do 30 czerwca 2012 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6316. Data: 2012-07-30 09:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6317. Data: 2012-07-27 13:19
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych.
Dodatkowy opis redaktora: dodano wyniki naboru
Wykonanie: Anna Wiktorek
6318. Data: 2012-07-19 12:49
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mokrsku
Wykonanie: Anna Wiktorek
6319. Data: 2012-07-19 09:05
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6320. Data: 2012-07-18 14:43
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6321. Data: 2012-07-18 14:42
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6322. Data: 2012-07-18 14:40
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6323. Data: 2012-07-18 14:39
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6324. Data: 2012-07-18 14:36
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6325. Data: 2012-07-18 14:30
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki naboru na stanowisko Referenta do spraw społecznych i kancelaryjnych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6326. Data: 2012-07-18 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu bankowego w wysokości do 2 milionów złotych
Wykonanie: Anna Wiktorek
6327. Data: 2012-07-16 14:22
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Budżet Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/162/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2011 roku
Wykonanie: Anna Wiktorek
6328. Data: 2012-07-16 14:21
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Budżet Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/162/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 maja 2011 roku
Wykonanie: Anna Wiktorek
6329. Data: 2012-07-16 14:18
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Budżet Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/56/11 z dnia 28.06.2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
6330. Data: 2012-07-16 14:14
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Budżet Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr X/57/11 Rady Gminy Mokrsko z dnia 28.06.2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek