główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

631. Data: 2020-01-09 08:42
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
632. Data: 2020-01-09 08:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
633. Data: 2020-01-09 08:38
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
634. Data: 2020-01-09 08:26
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Wieluńskiego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
635. Data: 2020-01-09 08:25
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Mokrsko.
Wykonanie: Anna Wiktorek
636. Data: 2020-01-09 08:24
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości podatku od nieruchomości.
Wykonanie: Anna Wiktorek
637. Data: 2020-01-09 08:17
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.).
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie projektu uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Mokrsku.
Wykonanie: Anna Wiktorek
638. Data: 2020-01-09 08:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
639. Data: 2020-01-09 08:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XII sesję Rady Gminy Mokrsko (15 listopada 2019 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
640. Data: 2020-01-08 15:00
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
641. Data: 2020-01-08 13:46
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2019
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr XIV (20 grudnia 2019 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
642. Data: 2020-01-08 12:58
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Wykonanie: Anna Wiktorek
643. Data: 2020-01-08 11:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
644. Data: 2020-01-08 10:47
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Wzór oferty realizacji zadania publicznego.
Wykonanie: Anna Wiktorek
645. Data: 2020-01-08 10:38
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r. .
Dodatkowy opis redaktora: Ogłoszenie konkursu na kulturę fizyczną.
Wykonanie: Anna Wiktorek
646. Data: 2020-01-08 10:32
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Konkursy
Opis zmian: dodanie artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w 2020 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
647. Data: 2020-01-08 09:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów na rok 2020
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
648. Data: 2020-01-08 09:31
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
649. Data: 2020-01-08 09:28
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
650. Data: 2020-01-08 09:28
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE GMINY MOKRSKO W OKRESIE 01.01.2014 R. - 31.12.2014 R. .
Dodatkowy opis redaktora: Usunięcie nieaktualnych harmonogramów odbioru odpadów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
651. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
652. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2015.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięcie nieaktualnych harmonogramów odbioru odpadów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
653. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
654. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2016.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięcie nieaktualnych harmonogramów odbioru odpadów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
655. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
656. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2017.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięcie nieaktualnych harmonogramów odbioru odpadów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
657. Data: 2020-01-08 09:27
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
658. Data: 2020-01-08 09:26
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: usunięcie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2018.
Dodatkowy opis redaktora: Usunięcie nieaktualnych harmonogramów odbioru odpadów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
659. Data: 2020-01-07 13:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatna pomoc prawna - aktualizacja informacji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
660. Data: 2020-01-07 13:09
Dział: Bezpłatne porady prawne » Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski