główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

6031. Data: 2012-02-02 11:07
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: INWESTYCJE W GMINIE MOKRSKO W ROKU 2011 I ŹRÓDŁA ICH FINANSOWANIA
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6032. Data: 2012-02-01 10:46
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/401/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6033. Data: 2012-02-01 10:45
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/401/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6034. Data: 2012-02-01 10:43
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/400/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6035. Data: 2012-02-01 10:42
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/400/2011 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6036. Data: 2012-01-31 11:49
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Świetlice wiejskie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6037. Data: 2012-01-27 14:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat bibliotek
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6038. Data: 2012-01-27 14:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego - zaproszenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6039. Data: 2012-01-26 13:52
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Środowiskowy Dom Samopomocy w Mokrsku » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut ŚDS Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6040. Data: 2012-01-26 13:49
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Statut
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6041. Data: 2012-01-26 13:43
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kierownictwo
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6042. Data: 2012-01-26 13:42
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne » Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej » Kontakt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GOPS w Mokrsku kontakt
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6043. Data: 2012-01-26 13:38
Dział: Inne » Jednostki organizacyjne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Wykaz jednostek organizacyjnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6044. Data: 2012-01-26 13:33
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6045. Data: 2012-01-24 09:02
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2010 - 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6046. Data: 2012-01-24 09:00
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2010 - 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6047. Data: 2012-01-24 08:59
Dział: Organy » Rada Gminy » Sesje Rady Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kadencja 2010 - 2014.
Dodatkowy opis redaktora: Dodanie kolumny "Protokoły"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6048. Data: 2012-01-24 08:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły Rady Gminy Mokrsko rok 2011, kadencja 2010 - 2014.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół XVI
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6049. Data: 2012-01-24 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły Rady Gminy Mokrsko rok 2011, kadencja 2010 - 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6050. Data: 2012-01-24 08:51
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły Rady Gminy Mokrsko rok 2011, kadencja 2010 - 2014.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół XV
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6051. Data: 2012-01-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły Rady Gminy Mokrsko rok 2011, kadencja 2010 - 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6052. Data: 2012-01-24 08:50
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły Rady Gminy » Rok 2011
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły Rady Gminy Mokrsko rok 2011, kadencja 2010 - 2014.
Dodatkowy opis redaktora: Protokół XIV
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6053. Data: 2012-01-24 08:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6054. Data: 2012-01-24 08:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o konkursie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6055. Data: 2012-01-17 12:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców i rolników, chcących rozwinąć lub rozpocząć działalność z terenu LGD "Ziemia Wieluńska".
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6056. Data: 2012-01-17 12:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców i rolników, chcących rozwinąć lub rozpocząć działalność z terenu LGD "Ziemia Wieluńska".
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6057. Data: 2012-01-17 12:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania dla mikroprzedsiębiorców i rolników, chcących rozwinąć lub rozpocząć działalność z terenu LGD "Ziemia Wieluńska".
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6058. Data: 2012-01-17 09:38
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6059. Data: 2012-01-17 09:37
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
6060. Data: 2012-01-17 09:36
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. inwestycji.
Dodatkowy opis redaktora: Informacja o wyniku naboru
Wykonanie: Daniel Gołębiowski