główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5761. Data: 2013-06-27 14:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5762. Data: 2013-06-27 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5763. Data: 2013-06-27 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5764. Data: 2013-06-27 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5765. Data: 2013-06-25 14:44
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/181/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5766. Data: 2013-06-25 14:33
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/181/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5767. Data: 2013-06-25 14:32
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/181/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5768. Data: 2013-06-25 13:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Gminny system odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5769. Data: 2013-06-25 13:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny system odbioru odpadów komunalnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5770. Data: 2013-06-25 13:39
Dział: Gospodarka komunalna » Gospodarka odpadami komunalnymi » Gminny system odbioru odpadów komunalnych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5771. Data: 2013-06-25 13:38
Dział: Gospodarka komunalna » Gospodarka odpadami komunalnymi » Gminny system odbioru odpadów komunalnych
Opis zmian: dodanie artykułu: ZASADY DZIAŁANIA GMINNEGO SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5772. Data: 2013-06-21 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5773. Data: 2013-06-21 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Rok 2011
Opis zmian: dodanie artykułu: UCHWAŁA NR XV/81/11 RADY GMINY MOKRSKO z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012-2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5774. Data: 2013-06-21 12:53
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5775. Data: 2013-06-21 12:51
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5776. Data: 2013-06-21 12:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5777. Data: 2013-06-21 12:48
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5778. Data: 2013-06-21 12:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5779. Data: 2013-06-21 12:39
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5780. Data: 2013-06-21 12:36
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXVI sesję Rady Gminy Mokrsko (26 czerwca 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5781. Data: 2013-06-21 12:34
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5782. Data: 2013-06-21 12:01
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zestawienie NGO na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5783. Data: 2013-06-21 12:00
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Zestawienie NGO na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5784. Data: 2013-06-21 10:52
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdania z realizacji współpracy z NGO
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5785. Data: 2013-06-21 10:50
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprawozdania z realizacji współpracy z NGO
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5786. Data: 2013-06-21 10:49
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5787. Data: 2013-06-21 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5788. Data: 2013-06-21 10:45
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5789. Data: 2013-06-21 10:29
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Mokrsko z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2012 - 2017
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5790. Data: 2013-06-21 09:55
Dział: Prawo Lokalne » Współpraca z organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego » Rok 2013
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki konkursu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski