główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5701. Data: 2013-07-29 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5702. Data: 2013-07-26 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szacowanie strat
Wykonanie: Kamil Piekarski
5703. Data: 2013-07-26 10:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szacowanie strat
Wykonanie: Kamil Piekarski
5704. Data: 2013-07-25 09:04
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5705. Data: 2013-07-25 09:03
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5706. Data: 2013-07-25 08:45
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5707. Data: 2013-07-25 08:44
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5708. Data: 2013-07-25 08:41
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5709. Data: 2013-07-25 08:40
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5710. Data: 2013-07-25 08:38
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5711. Data: 2013-07-25 08:36
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5712. Data: 2013-07-24 11:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Anna Wiktorek
5713. Data: 2013-07-24 11:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Anna Wiktorek
5714. Data: 2013-07-23 10:07
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5715. Data: 2013-07-23 09:57
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5716. Data: 2013-07-22 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5717. Data: 2013-07-22 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5718. Data: 2013-07-22 14:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5719. Data: 2013-07-19 13:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
5720. Data: 2013-07-19 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5721. Data: 2013-07-19 12:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5722. Data: 2013-07-19 12:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5723. Data: 2013-07-19 12:53
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5724. Data: 2013-07-19 12:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5725. Data: 2013-07-19 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5726. Data: 2013-07-19 12:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5727. Data: 2013-07-19 11:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum
Wykonanie: Anna Wiktorek
5728. Data: 2013-07-18 12:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5729. Data: 2013-07-18 12:50
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5730. Data: 2013-07-18 12:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprawozdanie finansowe z dochodów i wydatków, związanych z referendum
Wykonanie: Daniel Gołębiowski