główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5641. Data: 2013-09-03 11:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5642. Data: 2013-09-02 09:42
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podziękowania od Burmistrza Gminy Grobina
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5643. Data: 2013-09-02 09:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na łączenie instytucji kultury
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5644. Data: 2013-09-02 09:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: zgoda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na łączenie instytucji kultury
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5645. Data: 2013-09-02 09:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podziękowania od Burmistrza Gminy Drobina
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5646. Data: 2013-09-02 09:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Podziękowania od Burmistrza Gminy Drobina
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5647. Data: 2013-09-02 09:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: List referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Informatyki Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5648. Data: 2013-09-02 09:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: List referencyjny Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departament Informatyki Wydział Systemów Teleinformatycznych Zabezpieczenia Społecznego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5649. Data: 2013-08-29 15:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5650. Data: 2013-08-29 15:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5651. Data: 2013-08-29 15:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5652. Data: 2013-08-29 15:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: ?Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły?
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5653. Data: 2013-08-28 10:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium szkolne - informacje
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5654. Data: 2013-08-28 10:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Stypendium szkolne - informacje
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5655. Data: 2013-08-28 10:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Stypendium szkolne - informacje
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5656. Data: 2013-08-28 08:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Nowy okres zasiłkowy w świadczeniach rodzinnych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5657. Data: 2013-08-23 13:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie na Dożynki Gminne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5658. Data: 2013-08-23 12:03
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5659. Data: 2013-08-23 08:39
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5660. Data: 2013-08-23 08:38
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5661. Data: 2013-08-22 15:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat opłat za odpady
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5662. Data: 2013-08-22 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat opłat za odpady
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5663. Data: 2013-08-13 15:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: GMINA MOKRSKO OTRZYMA DOFINANSOWANIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5664. Data: 2013-08-13 15:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: GMINA MOKRSKO OTRZYMA DOFINANSOWANIE
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5665. Data: 2013-08-12 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rozbudowa i modernizacja ŚDS w Mokrsku (etap II)
Wykonanie: Kamil Piekarski
5666. Data: 2013-08-12 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Rozbudowa i modernizacja ŚDS w Mokrsku (etap II)
Wykonanie: Kamil Piekarski
5667. Data: 2013-08-12 14:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
5668. Data: 2013-08-12 14:01
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
5669. Data: 2013-08-12 08:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenia Starosty Wieluńskiego dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Słupsko i Mątewki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5670. Data: 2013-08-12 08:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenia Starosty Wieluńskiego dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Słupsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski