główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5461. Data: 2014-01-10 13:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5462. Data: 2014-01-10 12:46
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5463. Data: 2014-01-10 12:45
Dział: Organy » Sołectwa » Zebrania wiejskie
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na rok 2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5464. Data: 2014-01-09 11:03
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5465. Data: 2014-01-09 11:01
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5466. Data: 2014-01-08 08:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5467. Data: 2014-01-08 08:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5468. Data: 2014-01-08 08:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5469. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5470. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5471. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5472. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5473. Data: 2014-01-08 08:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5474. Data: 2014-01-08 08:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5475. Data: 2014-01-08 08:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5476. Data: 2014-01-08 08:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5477. Data: 2014-01-08 08:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5478. Data: 2014-01-03 09:42
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5479. Data: 2014-01-03 09:41
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5480. Data: 2014-01-03 09:37
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5481. Data: 2014-01-03 09:26
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5482. Data: 2014-01-03 09:25
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5483. Data: 2014-01-02 10:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o dofinansowaniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5484. Data: 2013-12-31 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5485. Data: 2013-12-30 08:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o dofinansowaniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5486. Data: 2013-12-27 10:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
5487. Data: 2013-12-23 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5488. Data: 2013-12-23 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości we wsi Krzyworzeka, na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5489. Data: 2013-12-23 12:51
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/297/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5490. Data: 2013-12-23 12:51
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/297/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski