główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5461. Data: 2013-02-01 09:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5462. Data: 2013-02-01 09:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5463. Data: 2013-02-01 09:14
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5464. Data: 2013-01-31 14:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na animatorów sportu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5465. Data: 2013-01-31 14:43
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5466. Data: 2013-01-31 14:42
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5467. Data: 2013-01-31 13:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5468. Data: 2013-01-31 13:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5469. Data: 2013-01-24 14:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na 2013 rok.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie załącznika
Wykonanie: Anna Wiktorek
5470. Data: 2013-01-24 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kalendarzyk zebrań wiejskich na 2013 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5471. Data: 2013-01-24 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Debata publiczna na temat elektrowni wiatrowych na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5472. Data: 2013-01-24 14:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Debata publiczna na temat elektrowni wiatrowych na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5473. Data: 2013-01-23 08:16
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5474. Data: 2013-01-18 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5475. Data: 2013-01-18 14:57
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5476. Data: 2013-01-18 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » I kwartał
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5477. Data: 2013-01-18 14:56
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5478. Data: 2013-01-18 14:55
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakup i dostawa oleju napędowego dla Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5479. Data: 2013-01-09 08:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spotkanie w sprawie elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5480. Data: 2013-01-08 14:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Spotkanie w sprawie elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5481. Data: 2013-01-08 14:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Spotkanie w sprawie elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5482. Data: 2013-01-03 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5483. Data: 2013-01-02 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2012 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: UDZIELENIE ZAMAWIAJĄCEMU KREDYTU BANKOWEGO W WALUCIE POLSKIEJ (PLN) W WYSOKOŚCI do 700.000,00 ZŁ Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5484. Data: 2013-01-02 08:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: WÓJT GMINY MOKRSKO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5485. Data: 2012-12-31 12:20
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
Dodatkowy opis redaktora: Wprowadzenie Zarządzenia wraz z ogłoszeniem
Wykonanie: Anna Wiktorek
5486. Data: 2012-12-31 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OGŁOSZENIE konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
5487. Data: 2012-12-28 14:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Medale dla zasłużonych dla obronności kraju
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5488. Data: 2012-12-28 14:41
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/368/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5489. Data: 2012-12-28 14:40
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/368/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5490. Data: 2012-12-28 14:39
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/369/2012 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski