główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5431. Data: 2014-02-03 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5432. Data: 2014-02-03 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5433. Data: 2014-01-31 13:22
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5434. Data: 2014-01-29 12:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Badanie jakości usług publicznych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5435. Data: 2014-01-29 12:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ˝ MODELOWO W MOKRSKU " zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5436. Data: 2014-01-28 12:04
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Mokrsku w okresie od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5437. Data: 2014-01-28 12:04
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Mokrsku w okresie od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5438. Data: 2014-01-24 10:11
Dział: Urząd » Misja Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Misja Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5439. Data: 2014-01-24 10:04
Dział: Urząd » Misja Urzędu Gminy
Opis zmian: dodanie artykułu: Misja Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5440. Data: 2014-01-22 13:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5441. Data: 2014-01-22 13:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5442. Data: 2014-01-22 13:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5443. Data: 2014-01-17 13:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5444. Data: 2014-01-17 13:19
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5445. Data: 2014-01-17 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5446. Data: 2014-01-17 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5447. Data: 2014-01-17 13:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5448. Data: 2014-01-17 08:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5449. Data: 2014-01-17 08:12
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5450. Data: 2014-01-17 08:10
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5451. Data: 2014-01-17 08:09
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5452. Data: 2014-01-17 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5453. Data: 2014-01-17 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5454. Data: 2014-01-17 08:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5455. Data: 2014-01-17 08:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5456. Data: 2014-01-17 08:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Catering dla uczestników szkoleń w ramach realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5457. Data: 2014-01-17 07:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: ˝ MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5458. Data: 2014-01-13 09:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Mokrsko zwołuje zebrania wiejskie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5459. Data: 2014-01-13 09:02
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie zmian statutów sołectw
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5460. Data: 2014-01-10 13:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski