główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5371. Data: 2014-02-25 09:23
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5372. Data: 2014-02-25 09:22
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5373. Data: 2014-02-25 09:20
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyniki naboru na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w Mokrsku
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5374. Data: 2014-02-24 13:02
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/65/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5375. Data: 2014-02-24 13:02
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/65/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5376. Data: 2014-02-24 12:53
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: usunięcie artykułu: Uchwała Nr IV/65/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5377. Data: 2014-02-24 12:47
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/65/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5378. Data: 2014-02-24 12:46
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/65/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej prawidłowości planowanej kwoty długu oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5379. Data: 2014-02-24 12:10
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z za 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5380. Data: 2014-02-24 12:09
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z za 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5381. Data: 2014-02-24 12:06
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z na koniec IV kw 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5382. Data: 2014-02-24 12:04
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z na koniec IV kw 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5383. Data: 2014-02-24 10:16
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2014 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5384. Data: 2014-02-24 10:13
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: dodanie artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2014 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5385. Data: 2014-02-24 09:28
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5386. Data: 2014-02-24 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5387. Data: 2014-02-24 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5388. Data: 2014-02-24 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5389. Data: 2014-02-24 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5390. Data: 2014-02-24 09:16
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5391. Data: 2014-02-24 09:15
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Sprzedaż wozu asenizacyjnego T 507/3
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5392. Data: 2014-02-21 10:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
5393. Data: 2014-02-21 07:45
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Parlamentu Europejskiego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5394. Data: 2014-02-21 07:45
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP 20 czerwca 2010 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5395. Data: 2014-02-21 07:44
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory Prezydenta RP
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5396. Data: 2014-02-21 07:44
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2010
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5397. Data: 2014-02-21 07:43
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory do Sejmu i Senatu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5398. Data: 2014-02-21 07:43
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory uzupełniające do Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5399. Data: 2014-02-21 07:42
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5400. Data: 2014-02-21 07:40
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski