główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5281. Data: 2014-07-17 13:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
5282. Data: 2014-07-17 12:16
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5283. Data: 2014-07-17 11:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5284. Data: 2014-07-17 11:49
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5285. Data: 2014-07-17 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5286. Data: 2014-07-17 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5287. Data: 2014-07-17 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5288. Data: 2014-07-15 13:28
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5289. Data: 2014-07-11 11:46
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5290. Data: 2014-07-11 11:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5291. Data: 2014-07-11 11:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5292. Data: 2014-07-11 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5293. Data: 2014-07-11 11:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5294. Data: 2014-07-11 11:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5295. Data: 2014-07-10 15:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5296. Data: 2014-07-10 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu ?eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu? realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5297. Data: 2014-07-08 10:38
Dział: Organy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5298. Data: 2014-07-08 10:26
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5299. Data: 2014-07-08 10:24
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5300. Data: 2014-07-01 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
5301. Data: 2014-07-01 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5302. Data: 2014-06-27 07:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: List Prezesa KRUS
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5303. Data: 2014-06-27 07:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: List Prezesa KRUS
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5304. Data: 2014-06-26 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5305. Data: 2014-06-26 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5306. Data: 2014-06-26 08:15
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/148/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5307. Data: 2014-06-26 08:15
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Ne IV/148/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5308. Data: 2014-06-25 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
5309. Data: 2014-06-23 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
5310. Data: 2014-06-23 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek