główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5161. Data: 2013-06-20 08:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Gmina Mokrsko przystąpiła do realizacji projektu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5162. Data: 2013-06-19 12:32
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5163. Data: 2013-06-19 12:23
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5164. Data: 2013-06-19 12:22
Dział: Organy » Wójt Gminy » Decyzje i inne akty administracyjne
Opis zmian: dodanie artykułu: Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowie drogi gminnej w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5165. Data: 2013-06-19 11:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kredyty klęskowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5166. Data: 2013-06-19 11:59
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kredyty klęskowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5167. Data: 2013-06-19 11:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kredyty klęskowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5168. Data: 2013-06-19 11:58
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kredyty klęskowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5169. Data: 2013-06-19 11:57
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kredyty klęskowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5170. Data: 2013-06-19 11:56
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Kredyty klęskowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5171. Data: 2013-06-17 12:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 "WYPRAWKA SZKOLNA"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5172. Data: 2013-06-17 12:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2013/2014 "WYPRAWKA SZKOLNA"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5173. Data: 2013-06-17 12:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół z ustalenia wyniku referendum
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5174. Data: 2013-06-17 00:55
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5175. Data: 2013-06-17 00:31
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5176. Data: 2013-06-17 00:31
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5177. Data: 2013-06-14 15:11
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5178. Data: 2013-06-11 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5179. Data: 2013-06-11 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5180. Data: 2013-06-11 12:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5181. Data: 2013-06-11 08:00
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przebudowy drogi gminnej nr G7 w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5182. Data: 2013-06-11 07:59
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie przebudowy drogi gminnej nr G7 w miejscowości Krzyworzeka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5183. Data: 2013-06-06 12:28
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/119/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2012 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5184. Data: 2013-06-06 12:27
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Budżet » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/119/2013 Składu Orzekającego RIO w Łodzi z dnia 24 maja 2013 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2012 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5185. Data: 2013-06-06 09:02
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5186. Data: 2013-06-05 11:02
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5187. Data: 2013-06-05 10:58
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5188. Data: 2013-06-05 10:56
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5189. Data: 2013-06-05 10:48
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5190. Data: 2013-05-29 15:01
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski