główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5131. Data: 2014-07-11 11:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5132. Data: 2014-07-10 15:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5133. Data: 2014-07-10 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu ?eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu? realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5134. Data: 2014-07-08 10:38
Dział: Organy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5135. Data: 2014-07-08 10:26
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5136. Data: 2014-07-08 10:24
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5137. Data: 2014-07-01 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
5138. Data: 2014-07-01 14:53
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5139. Data: 2014-06-27 07:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: List Prezesa KRUS
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5140. Data: 2014-06-27 07:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: List Prezesa KRUS
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5141. Data: 2014-06-26 11:08
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5142. Data: 2014-06-26 11:07
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie szkoleń
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5143. Data: 2014-06-26 08:15
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/148/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5144. Data: 2014-06-26 08:15
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Ne IV/148/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mokrsko na 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5145. Data: 2014-06-25 14:52
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski
5146. Data: 2014-06-23 09:49
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
5147. Data: 2014-06-23 09:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
5148. Data: 2014-06-23 09:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
5149. Data: 2014-06-23 09:31
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
5150. Data: 2014-06-23 09:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLVI sesję Rady Gminy Mokrsko (25 czerwca 2014 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek
5151. Data: 2014-06-23 09:07
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5152. Data: 2014-06-23 09:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLVI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5153. Data: 2014-06-18 12:56
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5154. Data: 2014-06-18 11:08
Dział: Organy » Skarbnik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Kompetencje Skarbnika Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5155. Data: 2014-06-18 10:59
Dział: Urząd » Organizacja » Plan budynku
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Plan budynku Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5156. Data: 2014-06-18 10:49
Dział: Urząd » Organizacja » Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5157. Data: 2014-06-18 10:45
Dział: Organy » Rada Gminy » Skład Rady
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Skład Rady Gminy Mokrsko 2010-2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5158. Data: 2014-06-18 10:23
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5159. Data: 2014-06-18 10:12
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5160. Data: 2014-06-17 14:21
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZSIP W MIEJSCOWOŚCI MOKRSKO ? ETAP III
Wykonanie: Kamil Piekarski