główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5071. Data: 2014-08-14 09:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5072. Data: 2014-08-13 14:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OSTRZEŻENIE Nr 58
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5073. Data: 2014-08-12 13:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5074. Data: 2014-08-12 13:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5075. Data: 2014-08-12 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t,marki FS LUBLIN, model ŻUK A07H Lux, 2,5 t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Anna Wiktorek
5076. Data: 2014-08-11 13:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t,marki FS LUBLIN, model ŻUK A07H Lux, 2,5 t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Anna Wiktorek
5077. Data: 2014-08-11 13:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t,marki FS LUBLIN, model ŻUK A07H Lux, 2,5 t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Anna Wiktorek
5078. Data: 2014-08-06 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
5079. Data: 2014-08-06 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
5080. Data: 2014-08-06 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
5081. Data: 2014-08-06 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
5082. Data: 2014-08-06 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
5083. Data: 2014-08-06 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
5084. Data: 2014-08-04 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5085. Data: 2014-08-04 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5086. Data: 2014-08-04 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5087. Data: 2014-08-04 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5088. Data: 2014-07-25 12:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat - syreny alarmowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5089. Data: 2014-07-25 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat - syreny alarmowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5090. Data: 2014-07-24 12:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5091. Data: 2014-07-24 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5092. Data: 2014-07-24 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5093. Data: 2014-07-24 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5094. Data: 2014-07-24 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5095. Data: 2014-07-24 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5096. Data: 2014-07-24 10:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5097. Data: 2014-07-24 10:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5098. Data: 2014-07-23 14:30
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5099. Data: 2014-07-23 14:22
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
5100. Data: 2014-07-23 14:21
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski