główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

5041. Data: 2013-08-02 12:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5042. Data: 2013-08-02 12:07
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5043. Data: 2013-08-02 12:06
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5044. Data: 2013-08-02 12:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XXXVII sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5045. Data: 2013-08-02 12:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5046. Data: 2013-08-02 12:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XXXVII sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5047. Data: 2013-08-01 09:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego
Wykonanie: Anna Wiktorek
5048. Data: 2013-08-01 09:27
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Przetarg na sprzedaż samochodu ciężarowego
Wykonanie: Anna Wiktorek
5049. Data: 2013-07-29 14:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta kolonijna dla dzieci rolników
Wykonanie: Anna Wiktorek
5050. Data: 2013-07-29 14:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta kolonijna dla dzieci rolników
Wykonanie: Anna Wiktorek
5051. Data: 2013-07-29 14:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oferta kolonijna dla dzieci rolników
Wykonanie: Anna Wiktorek
5052. Data: 2013-07-29 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Oferta kolonijna dla dzieci rolników
Wykonanie: Anna Wiktorek
5053. Data: 2013-07-29 12:45
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5054. Data: 2013-07-29 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
5055. Data: 2013-07-26 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szacowanie strat
Wykonanie: Kamil Piekarski
5056. Data: 2013-07-26 10:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Szacowanie strat
Wykonanie: Kamil Piekarski
5057. Data: 2013-07-25 09:04
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5058. Data: 2013-07-25 09:03
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5059. Data: 2013-07-25 08:45
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Wykonanie: Anna Wiktorek
5060. Data: 2013-07-25 08:44
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5061. Data: 2013-07-25 08:41
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Wyłapywanie bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
5062. Data: 2013-07-25 08:40
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5063. Data: 2013-07-25 08:38
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5064. Data: 2013-07-25 08:36
Dział: Gospodarka komunalna » Usługi komunalne » Schroniska dla bezdomnych zwierząt
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Anna Wiktorek
5065. Data: 2013-07-24 11:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat
Wykonanie: Anna Wiktorek
5066. Data: 2013-07-24 11:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Anna Wiktorek
5067. Data: 2013-07-23 10:07
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5068. Data: 2013-07-23 09:57
Dział: Wybory i referenda » Referenda gminne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Referendum gminne dotyczące lokalizacji na obszarze gminy Mokrsko elektrowni wiatrowych
Wykonanie: Anna Wiktorek
5069. Data: 2013-07-22 14:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski
5070. Data: 2013-07-22 14:49
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przebudowa drogi gminnej Nr 117059E w miejscowości Słupsko, gm. Mokrsko, na odcinku o dł. 982,64m
Wykonanie: Kamil Piekarski