główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4951. Data: 2014-02-20 08:00
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4952. Data: 2014-02-20 07:58
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za IV kw 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4953. Data: 2014-02-20 07:58
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za IV kw 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4954. Data: 2014-02-20 07:57
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za IV kw 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4955. Data: 2014-02-20 07:56
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za IV kw 2013 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4956. Data: 2014-02-18 10:44
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4957. Data: 2014-02-14 11:17
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4958. Data: 2014-02-14 11:15
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie o naborze na stanowisko referenta ds. koordynowania Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4959. Data: 2014-02-11 14:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4960. Data: 2014-02-11 14:34
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4961. Data: 2014-02-11 14:32
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4962. Data: 2014-02-11 14:27
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4963. Data: 2014-02-11 14:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4964. Data: 2014-02-11 13:57
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4965. Data: 2014-02-11 13:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4966. Data: 2014-02-11 13:50
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLII sesję Rady Gminy Mokrsko (18 lutego 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4967. Data: 2014-02-11 13:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLII sesji rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4968. Data: 2014-02-11 13:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLII sesji rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4969. Data: 2014-02-11 09:39
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wyniku naboru na animatora sportu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4970. Data: 2014-02-11 09:39
Dział: Inne » Nabór pracowników » Wyniki
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o wyniku naboru na animatora sportu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4971. Data: 2014-02-06 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
4972. Data: 2014-02-06 14:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa kruszyw drogowych na 2014 rok
Wykonanie: Anna Wiktorek
4973. Data: 2014-02-06 09:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja na temat zwrotu pieniędzy wydanych na ON używany do produkcji rolnej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4974. Data: 2014-02-06 09:28
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja na temat zwrotu pieniędzy wydanych na ON używany do produkcji rolnej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4975. Data: 2014-02-03 14:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4976. Data: 2014-02-03 14:13
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2014 r.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4977. Data: 2014-01-31 13:22
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4978. Data: 2014-01-29 12:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Badanie jakości usług publicznych w gminie Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4979. Data: 2014-01-29 12:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ˝ MODELOWO W MOKRSKU " zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4980. Data: 2014-01-28 12:04
Dział: Inne » Nabór pracowników » Ogłoszenia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nabór kandydatów na animatorów sportu prowadzących zajęcia na obiekcie sportowym ORLIK w Mokrsku w okresie od 1 marca 2014 r. do 30 listopada 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski