główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4771. Data: 2014-01-08 08:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4772. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4773. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4774. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4775. Data: 2014-01-08 08:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4776. Data: 2014-01-08 08:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4777. Data: 2014-01-08 08:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4778. Data: 2014-01-08 08:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4779. Data: 2014-01-08 08:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4780. Data: 2014-01-08 08:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Turniej Wiedzy Pożarniczej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4781. Data: 2014-01-03 09:42
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4782. Data: 2014-01-03 09:41
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4783. Data: 2014-01-03 09:37
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr instytucji kultury prowadzony przez Gminę Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4784. Data: 2014-01-03 09:26
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: aktualizacja artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4785. Data: 2014-01-03 09:25
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr instytucji kultury
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4786. Data: 2014-01-02 10:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o dofinansowaniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4787. Data: 2013-12-31 14:52
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2013, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
4788. Data: 2013-12-30 08:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o dofinansowaniu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4789. Data: 2013-12-27 10:53
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konkurs na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
4790. Data: 2013-12-23 14:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia świąteczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4791. Data: 2013-12-23 13:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2013 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości we wsi Krzyworzeka, na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4792. Data: 2013-12-23 12:51
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/297/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4793. Data: 2013-12-23 12:51
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/297/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4794. Data: 2013-12-23 12:50
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/296/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4795. Data: 2013-12-23 12:49
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/296/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4796. Data: 2013-12-23 12:48
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/295/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2014 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4797. Data: 2013-12-23 12:25
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Uchwały RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/295/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 11 grudnia 2013 roku w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Mokrsko na 2014 rok.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4798. Data: 2013-12-19 11:52
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 grudnia 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4799. Data: 2013-12-19 11:46
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 grudnia 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4800. Data: 2013-12-19 11:40
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLI sesję Rady Gminy Mokrsko (30 grudnia 2013 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek