główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4651. Data: 2015-01-05 15:27
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ
Wykonanie: Kamil Piekarski
4652. Data: 2015-01-05 15:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ
Wykonanie: Kamil Piekarski
4653. Data: 2015-01-05 15:25
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2015 » I kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 117059E W M. SŁUPSKO-MĄTEWKI WRAZ Z PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 4509 E SKOMLIN-TURÓW W RAMACH NPPDL-ETAP II BEZPIECZEŃSTWO-DOSTĘPNOŚĆ - ROZWÓJ
Wykonanie: Kamil Piekarski
4654. Data: 2015-01-05 14:42
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4655. Data: 2015-01-02 10:05
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2015
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje planowane
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4656. Data: 2015-01-02 09:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Planowane konsultacje społeczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4657. Data: 2014-12-31 11:33
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4658. Data: 2014-12-30 14:59
Dział: Urząd » Dane podstawowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Urząd Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4659. Data: 2014-12-30 14:55
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4660. Data: 2014-12-30 14:52
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4661. Data: 2014-12-30 14:18
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4662. Data: 2014-12-30 14:11
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4663. Data: 2014-12-30 14:09
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Harmonogram odbioru odpadów
Opis zmian: dodanie artykułu: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Mokrsko na rok 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4664. Data: 2014-12-30 13:50
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
4665. Data: 2014-12-30 13:46
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
4666. Data: 2014-12-30 09:33
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
4667. Data: 2014-12-30 09:29
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
4668. Data: 2014-12-30 09:28
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2014-2018
Wykonanie: Anna Wiktorek
4669. Data: 2014-12-30 09:24
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
4670. Data: 2014-12-30 09:23
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokoły z sesji Rady Gminy Mokrsko - rok 2014, kadencja 2010-2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
4671. Data: 2014-12-23 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o II sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4672. Data: 2014-12-23 13:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o II sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4673. Data: 2014-12-23 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4674. Data: 2014-12-23 13:15
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4675. Data: 2014-12-23 13:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4676. Data: 2014-12-23 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4677. Data: 2014-12-23 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4678. Data: 2014-12-23 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4679. Data: 2014-12-22 15:09
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4680. Data: 2014-12-22 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski