główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4621. Data: 2014-08-06 14:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4622. Data: 2014-08-06 14:46
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4623. Data: 2014-08-06 14:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4624. Data: 2014-08-06 14:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4625. Data: 2014-08-06 14:40
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4626. Data: 2014-08-06 14:36
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4627. Data: 2014-08-04 10:42
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4628. Data: 2014-08-04 10:41
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4629. Data: 2014-08-04 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4630. Data: 2014-08-04 10:38
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu ?MODELOWO W MOKRSKU ? zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: Projektem?, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4631. Data: 2014-07-25 12:48
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat - syreny alarmowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4632. Data: 2014-07-25 12:47
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat - syreny alarmowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4633. Data: 2014-07-24 12:41
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4634. Data: 2014-07-24 10:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4635. Data: 2014-07-24 10:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4636. Data: 2014-07-24 10:16
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4637. Data: 2014-07-24 10:13
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4638. Data: 2014-07-24 10:12
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (1 sierpnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4639. Data: 2014-07-24 10:10
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4640. Data: 2014-07-24 10:09
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4641. Data: 2014-07-23 14:30
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-Z na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4642. Data: 2014-07-23 14:22
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-Z
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-Z na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4643. Data: 2014-07-23 14:21
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4644. Data: 2014-07-23 14:20
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4645. Data: 2014-07-23 14:05
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4646. Data: 2014-07-23 14:05
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4647. Data: 2014-07-23 14:04
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4648. Data: 2014-07-23 14:03
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4649. Data: 2014-07-23 14:02
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27 S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4650. Data: 2014-07-23 14:01
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27 S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski