główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4561. Data: 2014-10-08 15:30
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4562. Data: 2014-10-08 12:36
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Zaremba Ewa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Ewa Zaremba
Wykonanie: Anna Wiktorek
4563. Data: 2014-10-08 12:35
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Witkowska Małgorzata
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Witkowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4564. Data: 2014-10-08 12:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Szkudlarek Zbigniew
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Szkudlarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4565. Data: 2014-10-08 12:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Szaniec Wojciech
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Wojciech Szaniec
Wykonanie: Anna Wiktorek
4566. Data: 2014-10-08 12:31
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Strózik Teresa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Teresy Strózik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4567. Data: 2014-10-08 12:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Pietras Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Pietras
Wykonanie: Anna Wiktorek
4568. Data: 2014-10-08 12:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Mielczarek Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Mielczarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4569. Data: 2014-10-08 12:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Majtyka Grzegorz - przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grzegorz Majtyka - Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4570. Data: 2014-10-08 12:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Kmiecik Sabina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Sabina Kmiecik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4571. Data: 2014-10-08 12:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Grześlak Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Grześlak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4572. Data: 2014-10-08 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Głąb Marcin - wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marcin Głąb - oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Anna Wiktorek
4573. Data: 2014-10-08 12:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Gładysz Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Gładysz
Wykonanie: Anna Wiktorek
4574. Data: 2014-10-08 12:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Dominika Chwalińskiego
Wykonanie: Anna Wiktorek
4575. Data: 2014-10-08 12:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Braliński Zbigniew
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Braliński
Wykonanie: Anna Wiktorek
4576. Data: 2014-10-08 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
4577. Data: 2014-10-08 09:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Witkowska Małgorzata
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Witkowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4578. Data: 2014-10-08 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Strózik Teresa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Teresy Strózik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4579. Data: 2014-10-08 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Grześlak Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Grześlak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4580. Data: 2014-10-08 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Majtyka Grzegorz - przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grzegorz Majtyka - Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4581. Data: 2014-10-08 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Szkudlarek Zbigniew
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Szkudlarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4582. Data: 2014-10-08 09:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Piśniak Arkadiusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Arkadiusz Piśniak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4583. Data: 2014-10-08 08:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Piśniak Arkadiusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Arkadiusz Piśniak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4584. Data: 2014-10-08 08:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zgłaszanie awarii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie awarii oczyszczalni przydomowej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4585. Data: 2014-10-08 08:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zgłaszanie awarii
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenie awarii oczyszczalni przydomowej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4586. Data: 2014-10-08 07:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4587. Data: 2014-10-08 07:56
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4588. Data: 2014-10-08 07:52
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4589. Data: 2014-10-08 07:46
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4590. Data: 2014-10-08 07:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski