główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4501. Data: 2014-09-12 13:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druki do pobrania
Wykonanie: Anna Wiktorek
4502. Data: 2014-09-11 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4503. Data: 2014-09-11 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4504. Data: 2014-09-11 12:59
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu elektronicznego do ZSiP w Komornikach, Krzyworzece, Ożarowie i Mokrsku realizowanych w ramach projektów w konkursie "Moja wymarzona EKOPRACOWNIA" współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Łodzi.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4505. Data: 2014-09-10 18:34
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ODBUDOWA STAWÓW PARKOWYCH W RAMACH REWALORYZACJI PARKU DWORSKIEGO W MOKRSKU
Wykonanie: Kamil Piekarski
4506. Data: 2014-09-10 10:03
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o dofinansowaniu budowy systemu oczyszczania ścieków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4507. Data: 2014-09-10 10:02
Dział: Urząd » Pozyskane środki pozabudżetowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o dofinansowaniu budowy systemu oczyszczania ścieków
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4508. Data: 2014-09-10 07:24
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4509. Data: 2014-09-10 07:18
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4510. Data: 2014-09-09 11:39
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4511. Data: 2014-09-09 11:35
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4512. Data: 2014-09-09 11:33
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4513. Data: 2014-09-09 11:32
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4514. Data: 2014-09-09 11:21
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4515. Data: 2014-09-09 11:21
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4516. Data: 2014-09-09 11:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4517. Data: 2014-09-09 10:49
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
Opis zmian: dodanie artykułu: Zwrot podatku akcyzowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4518. Data: 2014-09-09 10:26
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od posiadania psów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4519. Data: 2014-09-09 10:21
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od posiadania psów
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek od posiadania psów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4520. Data: 2014-09-09 10:18
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Opłata targowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4521. Data: 2014-09-09 10:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4522. Data: 2014-09-09 10:12
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne
Opis zmian: usunięcie artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4523. Data: 2014-09-09 10:11
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Opłata targowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Opłata targowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4524. Data: 2014-09-09 10:10
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4525. Data: 2014-09-09 10:08
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek leśny
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek leśny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4526. Data: 2014-09-09 10:06
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4527. Data: 2014-09-09 10:05
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek rolny
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek rolny
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4528. Data: 2014-09-09 10:04
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od środków transportowych
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek od środków transportowych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4529. Data: 2014-09-09 10:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4530. Data: 2014-09-09 10:02
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Podatek od nieruchomości
Opis zmian: dodanie artykułu: Podatek od nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski