główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

451. Data: 2020-03-16 09:42
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
452. Data: 2020-03-16 09:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
453. Data: 2020-03-16 09:39
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
454. Data: 2020-03-16 09:39
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Uchwały RIO 2020 rok
Opis zmian: dodanie artykułu: Uchwała Nr IV/51/2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 5 marca 2020 r.
Wykonanie: Kamil Piekarski
455. Data: 2020-03-14 15:02
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Komunikat Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
456. Data: 2020-03-14 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Komunikat Wójta Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
457. Data: 2020-03-13 14:24
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2020
Wykonanie: Kamil Piekarski
458. Data: 2020-03-11 15:08
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: usunięcie artykułu: Zaproszenie na szkolenie
Wykonanie: Kamil Piekarski
459. Data: 2020-03-11 11:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przyjmowanie skarg i wniosków
Wykonanie: Kamil Piekarski
460. Data: 2020-03-11 11:17
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przyjmowanie skarg i wniosków
Wykonanie: Kamil Piekarski
461. Data: 2020-03-10 13:04
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaproszenie na szkolenie
Wykonanie: Kamil Piekarski
462. Data: 2020-03-10 13:03
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zaproszenie na szkolenie
Wykonanie: Kamil Piekarski
463. Data: 2020-03-10 13:01
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
464. Data: 2020-03-10 12:59
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
465. Data: 2020-03-10 12:24
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
466. Data: 2020-03-10 09:57
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Protokół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
467. Data: 2020-03-10 09:41
Dział: Finanse i majątek Gminy » Regionalna Izba Obrachunkowa » Kontrole RIO
Opis zmian: dodanie artykułu: Protokół
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
468. Data: 2020-03-04 15:34
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
469. Data: 2020-03-04 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
470. Data: 2020-03-04 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
471. Data: 2020-03-04 13:07
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
472. Data: 2020-03-04 13:06
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
473. Data: 2020-03-04 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
474. Data: 2020-03-04 13:03
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
475. Data: 2020-03-04 13:02
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
476. Data: 2020-03-04 13:01
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
477. Data: 2020-03-04 13:00
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
478. Data: 2020-03-04 12:59
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
479. Data: 2020-03-04 12:57
Dział: Prawo Lokalne » Protokoły z sesji » Rok 2020
Opis zmian: dodanie artykułu: Sesja nr XVI (27 lutego 2020 r.) kadencja 2018-2023
Wykonanie: Anna Wiktorek
480. Data: 2020-03-04 09:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o posiedzeniu Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mokrsko (10 marca 2020 r.).
Wykonanie: Anna Wiktorek