główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4441. Data: 2014-07-23 14:21
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4442. Data: 2014-07-23 14:20
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N na koniec II kwartału 2014 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4443. Data: 2014-07-23 14:05
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4444. Data: 2014-07-23 14:05
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4445. Data: 2014-07-23 14:04
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4446. Data: 2014-07-23 14:03
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4447. Data: 2014-07-23 14:02
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27 S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4448. Data: 2014-07-23 14:01
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27 S od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4449. Data: 2014-07-18 09:25
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwa
Wykonanie: Anna Wiktorek
4450. Data: 2014-07-17 14:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Witkowska Małgorzata
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Witkowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4451. Data: 2014-07-17 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Strózik Teresa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Teresy Strózik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4452. Data: 2014-07-17 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Mielczarek Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Mielczarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4453. Data: 2014-07-17 14:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Kmiecik Sabina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Sabina Kmiecik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4454. Data: 2014-07-17 13:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Kmiecik Sabina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Sabina Kmiecik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4455. Data: 2014-07-17 13:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Grześlak Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Grześlak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4456. Data: 2014-07-17 13:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Głąb Marcin - wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marcin Głąb - oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Anna Wiktorek
4457. Data: 2014-07-17 13:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Gładysz Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Gładysz
Wykonanie: Anna Wiktorek
4458. Data: 2014-07-17 13:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Dominika Chwalińskiego
Wykonanie: Anna Wiktorek
4459. Data: 2014-07-17 13:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
4460. Data: 2014-07-17 12:16
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4461. Data: 2014-07-17 11:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4462. Data: 2014-07-17 11:49
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4463. Data: 2014-07-17 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4464. Data: 2014-07-17 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4465. Data: 2014-07-17 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4466. Data: 2014-07-15 13:28
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4467. Data: 2014-07-11 11:46
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4468. Data: 2014-07-11 11:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4469. Data: 2014-07-11 11:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4470. Data: 2014-07-11 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski