główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4411. Data: 2014-07-18 09:25
Dział: Inne » Jednostki pomocnicze » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Sołectwa
Wykonanie: Anna Wiktorek
4412. Data: 2014-07-17 14:32
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Witkowska Małgorzata
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Witkowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4413. Data: 2014-07-17 14:30
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Strózik Teresa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Teresy Strózik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4414. Data: 2014-07-17 14:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Mielczarek Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Mielczarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4415. Data: 2014-07-17 14:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Kmiecik Sabina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Sabina Kmiecik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4416. Data: 2014-07-17 13:53
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Kmiecik Sabina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Sabina Kmiecik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4417. Data: 2014-07-17 13:51
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Grześlak Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Grześlak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4418. Data: 2014-07-17 13:49
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Głąb Marcin - wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marcin Głąb - oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Anna Wiktorek
4419. Data: 2014-07-17 13:48
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Gładysz Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Gładysz
Wykonanie: Anna Wiktorek
4420. Data: 2014-07-17 13:46
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Dominika Chwalińskiego
Wykonanie: Anna Wiktorek
4421. Data: 2014-07-17 13:42
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
4422. Data: 2014-07-17 12:16
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4423. Data: 2014-07-17 11:51
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wójt Gminy Mokrsko ogłasza konsultacje społeczne
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4424. Data: 2014-07-17 11:49
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje społeczne w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4425. Data: 2014-07-17 11:33
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4426. Data: 2014-07-17 11:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4427. Data: 2014-07-17 11:29
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5t marki FS Lublin, model Żuk A07H Lux, 2,5t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4428. Data: 2014-07-15 13:28
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4429. Data: 2014-07-11 11:46
Dział: Inne » Rejestry i ewidencje » Rejestr działalności regulowanej
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4430. Data: 2014-07-11 11:38
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4431. Data: 2014-07-11 11:37
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4432. Data: 2014-07-11 11:36
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4433. Data: 2014-07-11 11:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4434. Data: 2014-07-11 11:34
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wyprawka Szkolna 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4435. Data: 2014-07-10 15:05
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4436. Data: 2014-07-10 15:01
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Przypominamy, że trwa rekrutacja beneficjentów do projektu ?eMokrsko-STOP wykluczeniu cyfrowemu? realizowanego przez Gminę Mokrsko. Jeszcze tylko dziś i jutro można zgłaszać się do Biura Projektu aby złożyć wniosek.
Wykonanie: Anna Wiktorek
4437. Data: 2014-07-08 10:38
Dział: Organy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4438. Data: 2014-07-08 10:26
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4439. Data: 2014-07-08 10:24
Dział: Gospodarka komunalna » Gminny system odbioru odpadów komunalnych » Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mokrsko
Opis zmian: dodanie artykułu: Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4440. Data: 2014-07-01 15:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » II kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego
Wykonanie: Kamil Piekarski