główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4381. Data: 2014-08-28 23:55
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (2 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4382. Data: 2014-08-28 23:47
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na nadzwyczajną sesję Rady Gminy Mokrsko (2 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4383. Data: 2014-08-28 23:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4384. Data: 2014-08-28 23:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4385. Data: 2014-08-28 13:35
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: INFORMACJE DOTYCZĄCE STYPENDIUM SZKOLNEGO na rok szkolny 2014/2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4386. Data: 2014-08-28 13:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego na okres 2014 - 2015
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4387. Data: 2014-08-27 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4388. Data: 2014-08-27 14:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4389. Data: 2014-08-27 13:47
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4390. Data: 2014-08-27 13:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4391. Data: 2014-08-27 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4392. Data: 2014-08-27 13:34
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4393. Data: 2014-08-27 13:32
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4394. Data: 2014-08-26 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4395. Data: 2014-08-26 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4396. Data: 2014-08-26 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4397. Data: 2014-08-26 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4398. Data: 2014-08-20 10:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4399. Data: 2014-08-20 10:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4400. Data: 2014-08-20 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4401. Data: 2014-08-19 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4402. Data: 2014-08-19 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4403. Data: 2014-08-19 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4404. Data: 2014-08-19 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4405. Data: 2014-08-19 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4406. Data: 2014-08-19 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: e-Mokrsko ? STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4407. Data: 2014-08-18 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko" zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4408. Data: 2014-08-18 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko" zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4409. Data: 2014-08-14 10:07
Dział: Organy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4410. Data: 2014-08-14 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski