główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4291. Data: 2014-08-27 14:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4292. Data: 2014-08-27 14:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4293. Data: 2014-08-27 13:47
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4294. Data: 2014-08-27 13:41
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4295. Data: 2014-08-27 13:39
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4296. Data: 2014-08-27 13:34
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4297. Data: 2014-08-27 13:32
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4298. Data: 2014-08-26 13:51
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4299. Data: 2014-08-26 13:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4300. Data: 2014-08-26 13:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4301. Data: 2014-08-26 13:14
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4302. Data: 2014-08-20 10:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4303. Data: 2014-08-20 10:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4304. Data: 2014-08-20 10:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Barszcz Sosnowskiego - ostrzeżenie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4305. Data: 2014-08-19 12:58
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4306. Data: 2014-08-19 12:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4307. Data: 2014-08-19 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4308. Data: 2014-08-19 12:48
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4309. Data: 2014-08-19 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4310. Data: 2014-08-19 12:47
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: e-Mokrsko ? STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4311. Data: 2014-08-18 14:06
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko" zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4312. Data: 2014-08-18 14:05
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko" zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V "Dobre rządzenie", Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4313. Data: 2014-08-14 10:07
Dział: Organy » Sołectwa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wykaz sołectw
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4314. Data: 2014-08-14 09:22
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: "Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4315. Data: 2014-08-14 09:20
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: ?Przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w koronach drzew w parku dworskim w Mokrsku?,
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4316. Data: 2014-08-14 09:17
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: zapytanie ofertowe na doradztwo i szkolenie w ramach projektu "MODELOWO W MOKRSKU "zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w gminie Mokrsko? zwanego dalej: "Projektem", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków krajowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu V ?Dobre rządzenie?, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałania 5.4.2 Rozwój Dialogu Obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4317. Data: 2014-08-13 14:54
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: OSTRZEŻENIE Nr 58
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4318. Data: 2014-08-12 13:33
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4319. Data: 2014-08-12 13:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Pismo Głównego Lekarza Weterynarii Marka Pirsztuka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4320. Data: 2014-08-12 09:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu ciężarowego do 3,5 t,marki FS LUBLIN, model ŻUK A07H Lux, 2,5 t, rok produkcji 1997, numer rejestracyjny SAK 0883
Wykonanie: Anna Wiktorek