główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4261. Data: 2014-09-23 13:43
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4262. Data: 2014-09-23 13:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4263. Data: 2014-09-23 13:29
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4264. Data: 2014-09-23 13:18
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4265. Data: 2014-09-23 13:08
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4266. Data: 2014-09-23 13:04
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4267. Data: 2014-09-23 12:29
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4268. Data: 2014-09-23 12:23
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4269. Data: 2014-09-23 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4270. Data: 2014-09-23 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4271. Data: 2014-09-23 12:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4272. Data: 2014-09-23 07:16
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4273. Data: 2014-09-22 08:38
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4274. Data: 2014-09-22 08:36
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4275. Data: 2014-09-22 08:33
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie narkomanii
Opis zmian: dodanie artykułu: Przeciwdziałanie narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4276. Data: 2014-09-22 08:23
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: dodanie artykułu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4277. Data: 2014-09-22 08:22
Dział: Punkt konsultacyjny » Profilaktyka alkoholowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Profilaktyka alkoholowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4278. Data: 2014-09-22 08:19
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja ogólna o punkcie konsultacyjnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4279. Data: 2014-09-22 07:56
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4280. Data: 2014-09-22 07:55
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4281. Data: 2014-09-19 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4282. Data: 2014-09-19 10:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 414mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4283. Data: 2014-09-19 10:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 414mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4284. Data: 2014-09-19 10:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - "Budowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4285. Data: 2014-09-19 10:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - "Budowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4286. Data: 2014-09-19 07:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4287. Data: 2014-09-18 14:10
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4288. Data: 2014-09-18 14:07
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4289. Data: 2014-09-18 14:01
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4290. Data: 2014-09-18 10:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski