główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4231. Data: 2014-09-23 12:20
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XLIX sesję Rady Gminy Mokrsko (26 września 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
4232. Data: 2014-09-23 12:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4233. Data: 2014-09-23 12:18
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja o XLIX sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4234. Data: 2014-09-23 07:16
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4235. Data: 2014-09-22 08:38
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4236. Data: 2014-09-22 08:36
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Bezpłatna pomoc dla pokrzywdzonych przestępstwem
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4237. Data: 2014-09-22 08:33
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie narkomanii
Opis zmian: dodanie artykułu: Przeciwdziałanie narkomanii
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4238. Data: 2014-09-22 08:23
Dział: Punkt konsultacyjny » Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Opis zmian: dodanie artykułu: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4239. Data: 2014-09-22 08:22
Dział: Punkt konsultacyjny » Profilaktyka alkoholowa
Opis zmian: dodanie artykułu: Profilaktyka alkoholowa
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4240. Data: 2014-09-22 08:19
Dział: Punkt konsultacyjny » Informacje ogólne
Opis zmian: dodanie artykułu: Informacja ogólna o punkcie konsultacyjnym
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4241. Data: 2014-09-22 07:56
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4242. Data: 2014-09-22 07:55
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4243. Data: 2014-09-19 14:43
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4244. Data: 2014-09-19 10:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 414mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4245. Data: 2014-09-19 10:45
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - Budowa drogi gminnej w miejscowości Ożarów (Lasek) o dł. 1200mb wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 4514E Chotów-Mokrsko-Ożarów dł. 414mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4246. Data: 2014-09-19 10:41
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - "Budowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4247. Data: 2014-09-19 10:40
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających - "Budowa drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380 mb"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4248. Data: 2014-09-19 07:50
Dział: Zamówienia Publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe "Demontaż i usuwanie pokryć dachowych (odpadów azbestowych) na terenie posesji w Gminie Mokrsko"
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4249. Data: 2014-09-18 14:10
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4250. Data: 2014-09-18 14:07
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4251. Data: 2014-09-18 14:01
Dział: Finanse i Majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Informacje o przebiegu wykonania budżetu
Opis zmian: dodanie artykułu: Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2013 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4252. Data: 2014-09-18 10:33
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Wójt » Tomasz KĄCKI
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4253. Data: 2014-09-17 12:56
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
4254. Data: 2014-09-17 12:55
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
4255. Data: 2014-09-17 12:48
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Anna Wiktorek
4256. Data: 2014-09-17 12:45
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4257. Data: 2014-09-15 14:30
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4258. Data: 2014-09-12 13:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Druki do pobrania
Wykonanie: Anna Wiktorek
4259. Data: 2014-09-11 15:32
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4260. Data: 2014-09-11 15:31
Dział: Zamówienia Publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » III kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: e-Mokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu
Wykonanie: Kamil Piekarski