główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4201. Data: 2014-10-08 12:29
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Pietras Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Pietras
Wykonanie: Anna Wiktorek
4202. Data: 2014-10-08 12:28
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Mielczarek Marek
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Marek Mielczarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4203. Data: 2014-10-08 12:27
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Majtyka Grzegorz - przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grzegorz Majtyka - Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4204. Data: 2014-10-08 12:26
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Kmiecik Sabina
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Sabina Kmiecik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4205. Data: 2014-10-08 12:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Grześlak Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Grześlak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4206. Data: 2014-10-08 12:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Głąb Marcin - wiceprzewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Marcin Głąb - oświadczenia majątkowe
Wykonanie: Anna Wiktorek
4207. Data: 2014-10-08 12:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Gładysz Irena
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Irena Gładysz
Wykonanie: Anna Wiktorek
4208. Data: 2014-10-08 12:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Chwaliński Dominik
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Dominika Chwalińskiego
Wykonanie: Anna Wiktorek
4209. Data: 2014-10-08 12:19
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Braliński Zbigniew
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Braliński
Wykonanie: Anna Wiktorek
4210. Data: 2014-10-08 12:17
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Bil Zenon
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zenon Bil
Wykonanie: Anna Wiktorek
4211. Data: 2014-10-08 09:24
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Witkowska Małgorzata
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Małgorzata Witkowska - Przewodnicząca Komisji Oświaty Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4212. Data: 2014-10-08 09:23
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Strózik Teresa
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe Teresy Strózik
Wykonanie: Anna Wiktorek
4213. Data: 2014-10-08 09:22
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Grześlak Grażyna
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Grażyna Grześlak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4214. Data: 2014-10-08 09:20
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Majtyka Grzegorz - przewodniczący
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Grzegorz Majtyka - Przewodniczący Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
4215. Data: 2014-10-08 09:04
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Szkudlarek Zbigniew
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Zbigniew Szkudlarek
Wykonanie: Anna Wiktorek
4216. Data: 2014-10-08 09:02
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Piśniak Arkadiusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Arkadiusz Piśniak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4217. Data: 2014-10-08 08:50
Dział: Inne » Oświadczenia majątkowe » Radni kadencji 2010 - 2014 » Piśniak Arkadiusz
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Oświadczenia majątkowe - Arkadiusz Piśniak
Wykonanie: Anna Wiktorek
4218. Data: 2014-10-08 08:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zgłaszanie awarii
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zgłoszenie awarii oczyszczalni przydomowej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4219. Data: 2014-10-08 08:13
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zgłaszanie awarii
Opis zmian: dodanie artykułu: Zgłoszenie awarii oczyszczalni przydomowej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4220. Data: 2014-10-08 07:57
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4221. Data: 2014-10-08 07:56
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4222. Data: 2014-10-08 07:52
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4223. Data: 2014-10-08 07:46
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4224. Data: 2014-10-08 07:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4225. Data: 2014-10-08 07:41
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4226. Data: 2014-10-07 11:21
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4227. Data: 2014-10-07 11:20
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4228. Data: 2014-10-03 13:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 02.10.2014 r. - nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł 1380mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4229. Data: 2014-10-03 13:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 02.10.2014 r. - nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł 1380mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4230. Data: 2014-10-03 13:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termin przekazania sprzętu i instalacji Internetu - projekt "eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu"
Wykonanie: Kamil Piekarski