główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

421. Data: 2020-02-27 10:28
Dział: Prawo Lokalne » Projekty uchwał kadencji 2018-2023
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na XVI sesję Rady Gminy Mokrsko (27 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
422. Data: 2020-02-27 08:30
Dział: Organy » Rada Gminy » Nagrania i transmisje sesji
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Transmisja na żywo sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
423. Data: 2020-02-26 08:23
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
424. Data: 2020-02-26 07:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
425. Data: 2020-02-26 07:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
426. Data: 2020-02-25 12:21
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
427. Data: 2020-02-25 10:25
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Rb-UZ
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-UZ za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
428. Data: 2020-02-25 10:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Rb-UZ
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-UZ za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
429. Data: 2020-02-25 10:23
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-ST za 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
430. Data: 2020-02-25 10:22
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-ST
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-ST za 2019 r.
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
431. Data: 2020-02-25 10:21
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-PDP
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
432. Data: 2020-02-25 10:21
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-PDP
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-PDP roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych Gminy za rok 2019
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
433. Data: 2020-02-25 10:19
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-NDS za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
434. Data: 2020-02-25 10:19
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-NDS
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-NDS za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
435. Data: 2020-02-25 10:17
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-N za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
436. Data: 2020-02-25 10:15
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-N
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-N za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
437. Data: 2020-02-25 10:07
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-28S za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
438. Data: 2020-02-25 10:06
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-28S za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
439. Data: 2020-02-25 10:04
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Rb-27S za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
440. Data: 2020-02-25 10:03
Dział: Finanse i majątek Gminy » Informacje o wykonaniu budżetu » Sprawozdania Rb-27S, Rb-28S
Opis zmian: dodanie artykułu: Rb-27S za 2019 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
441. Data: 2020-02-25 09:19
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
442. Data: 2020-02-25 09:15
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
443. Data: 2020-02-25 09:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Dwa ogniska ptasiej grypy w województwie łódzkim
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
444. Data: 2020-02-24 15:12
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
445. Data: 2020-02-21 15:23
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
446. Data: 2020-02-21 15:22
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
447. Data: 2020-02-20 13:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2020 » I kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budowa Systemu Oczyszczania Ścieków w Gminie Mokrsko Etap III - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami kanalizacyjnymi i przepompownią ścieków zlokalizowana na działkach w m. Krzyworzeka
Wykonanie: Kamil Piekarski
448. Data: 2020-02-20 12:34
Dział: Ochrona środowiska » Usuwanie azbestu
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o usuwaniu azbestu w latach 2019 - 2020 tabliczka
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
449. Data: 2020-02-20 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Mokrsko (25 lutego 2020 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
450. Data: 2020-02-19 15:45
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Informacja o XVI sesji Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek