główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

4171. Data: 2014-10-08 07:56
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Podatki i opłaty lokalne » Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Opis zmian: dodanie artykułu: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4172. Data: 2014-10-08 07:52
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4173. Data: 2014-10-08 07:46
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4174. Data: 2014-10-08 07:45
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zaświadczenia » Wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4175. Data: 2014-10-08 07:41
Dział: Załatwianie Spraw » Procedury przyjmowania i załatwiania spraw » Zezwolenia i decyzje » Wydanie zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4176. Data: 2014-10-07 11:21
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4177. Data: 2014-10-07 11:20
Dział: Konsultacje społeczne » Rok 2014
Opis zmian: dodanie artykułu: Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Mokrsko w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4178. Data: 2014-10-03 13:26
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 02.10.2014 r. - nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł 1380mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4179. Data: 2014-10-03 13:25
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Postanowienie Wójta Gminy Mokrsko z dnia 02.10.2014 r. - nie stwierdzenie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł 1380mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4180. Data: 2014-10-03 13:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termin przekazania sprzętu i instalacji Internetu - projekt "eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu"
Wykonanie: Kamil Piekarski
4181. Data: 2014-10-03 13:16
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Termin przekazania sprzętu i instalacji Internetu-Projekt "eMokrsko - STOP wykluczeniu cyfrowemu"
Wykonanie: Kamil Piekarski
4182. Data: 2014-10-03 13:14
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Termin przekazania sprzętu i instalacji Internetu
Wykonanie: Kamil Piekarski
4183. Data: 2014-10-02 13:27
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
4184. Data: 2014-10-02 13:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
4185. Data: 2014-10-02 13:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
4186. Data: 2014-10-02 13:16
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące budowy drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4187. Data: 2014-10-02 13:15
Dział: Organy » Wójt Gminy » Postanowienia, obwieszczenia, ogłoszenia i zawiadomienia
Opis zmian: dodanie artykułu: Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące budowy drogi gminnej Mokrsko (Kośnik) o dł. 1380mb."
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4188. Data: 2014-10-02 10:37
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4189. Data: 2014-10-02 10:36
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4190. Data: 2014-10-02 10:36
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4191. Data: 2014-10-02 10:26
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4192. Data: 2014-10-02 10:23
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: dodanie artykułu: Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
Wykonanie: Kamil Piekarski
4193. Data: 2014-10-02 09:50
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje o zmianie numeru konta bankowego
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4194. Data: 2014-10-01 17:52
Dział: Wybory i referenda » Wybory
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 16 listopada 2014
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4195. Data: 2014-10-01 15:20
Dział: Wybory i referenda » Wybory » Zapytania komitetów wyborczych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014 - zapytania komitetów wyborczych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4196. Data: 2014-10-01 15:19
Dział: Wybory i referenda » Wybory » Zapytania komitetów wyborczych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014 - zapytania komitetów wyborczych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4197. Data: 2014-10-01 15:16
Dział: Wybory i referenda » Wybory » Zapytania komitetów wyborczych
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Wybory samorządowe 2014 - zapytania komitetów wyborczych
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4198. Data: 2014-10-01 15:11
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Ogłoszenie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Wykonanie: Anna Wiktorek
4199. Data: 2014-10-01 15:10
Dział: Wybory i referenda » Wybory » Zapytania komitetów wyborczych
Opis zmian: usunięcie artykułu: (artykuł nie posiadał tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
4200. Data: 2014-10-01 15:10
Dział: Wybory i referenda » Wybory » Zapytania komitetów wyborczych
Opis zmian: dodanie artykułu: (bez tytułu)
Wykonanie: Daniel Gołębiowski