główna zawartość

Rejestr zmian strony BIP:

3961. Data: 2014-12-23 13:09
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3962. Data: 2014-12-23 12:37
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko (29 grudnia 2014 r.)
Wykonanie: Anna Wiktorek
3963. Data: 2014-12-23 12:35
Dział: Prawo Lokalne » Projekty Uchwał
Opis zmian: dodanie artykułu: Projekty uchwał na II sesję Rady Gminy Mokrsko
Wykonanie: Anna Wiktorek
3964. Data: 2014-12-22 15:09
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3965. Data: 2014-12-22 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3966. Data: 2014-12-22 15:07
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3967. Data: 2014-12-22 15:06
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3968. Data: 2014-12-22 15:06
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Dostawa energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji dla Gminy Mokrsko oraz jej jednostek podległych
Wykonanie: Kamil Piekarski
3969. Data: 2014-12-19 15:32
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Ostrzeżenie o silnym wietrze
Wykonanie: Anna Wiktorek
3970. Data: 2014-12-18 15:06
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Życzenia Świąteczne
Wykonanie: Kamil Piekarski
3971. Data: 2014-12-18 15:05
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3972. Data: 2014-12-17 09:25
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3973. Data: 2014-12-17 09:24
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zarządzenie w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2014 r. dniem wolnym od pracy dla Urzędu Gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3974. Data: 2014-12-12 15:26
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3975. Data: 2014-12-10 14:47
Dział: Zamówienia publiczne » Zapytania ofertowe
Opis zmian: aktualizacja artykułu: ZAPYTANIE OFERTOWE na: ubezpieczenie sprzętu komputerowego zakupionego w ramach projektu: eMokrsko STOP wykluczeniu cyfrowemu w ramach działania 8.3: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion osi priorytetowej 8. Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Wykonanie: Kamil Piekarski
3976. Data: 2014-12-10 11:45
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3977. Data: 2014-12-10 11:12
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3978. Data: 2014-12-10 09:31
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3979. Data: 2014-12-10 09:30
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3980. Data: 2014-12-10 09:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3981. Data: 2014-12-10 09:29
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3982. Data: 2014-12-10 09:26
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3983. Data: 2014-12-10 09:22
Dział: Urząd » Aktualności
Opis zmian: dodanie artykułu: Zakończenie projektu międzynarodowego "How to promote Young people to start their own business"
Wykonanie: Kamil Piekarski
3984. Data: 2014-12-09 15:15
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3985. Data: 2014-12-09 15:15
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3986. Data: 2014-12-09 15:14
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3987. Data: 2014-12-09 15:13
Dział: Zamówienia publiczne » Ogłoszenia Przetargów » Rok 2014 » IV kwartał
Opis zmian: dodanie artykułu: Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu gminy Mokrsko
Wykonanie: Kamil Piekarski
3988. Data: 2014-12-09 11:18
Dział: Finanse i majątek Gminy » Budżet
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Budżet Gminy Mokrsko na 2015 rok
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3989. Data: 2014-12-09 08:12
Dział: Prawo Lokalne » Zarządzenia Wójta » 2011, 2012, 2013
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Zarządzenia Wójta Gminy Mokrsko od roku 2011
Wykonanie: Daniel Gołębiowski
3990. Data: 2014-12-09 08:05
Dział: Prawo Lokalne » Uchwały Rady Gminy » Kadencje 2010-2014; 2014-2018
Opis zmian: aktualizacja artykułu: Uchwały Rady Gminy Mokrsko kadencji 2010 - 2014; 2014-2018
Wykonanie: Daniel Gołębiowski